VACATURE Bestuursvoorzitter CISV Nederland

Per september 2023 is CISV Nederland op zoek naar een nieuwe voorzitter voor haar bestuur. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en bestaat uit zeven leden. De voorzitter is het gezicht van de organisatie naar binnen en naar buiten. Hij of zij voelt zich thuis bij de kernwaarden van CISV, heeft affiniteit met het doel van de organisatie, en krijgt energie van het werken aan een strategisch kader waarbinnen de organisatie goed functioneert. De functie van voorzitter betreft – net als alle andere functies binnen CISV Nederland – een onbetaalde functie.

Reageren is mogelijk tot 30 september via voorzitter@nl.cisv.org. In oktober zullen de gesprekken plaatsvinden (in tegenstelling wat er in de vacaturetekst staat), waarna vanaf november de inwerkperiode zal beginnen.

De volledige vacature, inclusief taakomschrijving en profielschets, is hieronder te downloaden.

 

CISV-NL-vacature-voorzitter-2023.pdf

 

VACATURE Educational Coordinator CISV Nederland

Interesse in een bestuursfunctie binnen een internationale vrijwilligersorganisatie? Goed in samenwerken en specifiek interesse in de educatieve doelen van CISV programma’s? Lees dan de vacature voor Educational Coordinator.

Profielschets Educational Coordinator

CISV Nederland zoekt naar een nieuw lid voor haar bestuur met Educational Content als portefeuille. De Educational Coordinator heeft het contact met de commissies over de educatieve aspecten van de kampen en deze zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen; trainingen vooraf, middelen ter ondersteuning tijdens, en de evaluatie en verbeteringen na de kampen. In deze functie neem je mogelijk ook zelf deel aan een Europese training van CISV.

Taken en verantwoordelijkheden

De taak van ieder bestuurslid is om ervoor te zorgen dat de doelen van CISV Nederland gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie; richtlijn is gemiddeld 4 uur per week (met pieken en dalen).

  • Heeft in aanloop naar de kampen contact met trainingscommissie en de kampcommissies over de coördinatie van de trainingen binnen CISV Nederland;
  • Is op de hoogte van de eisen die CISV Internationaal stelt aan de training van leiders, staffers en JC’s;
  • Neemt het initiatief voor de evaluaties van de kampen en borgt opvolging van de actie- en verbeterpunten;
  • Heeft overzicht van de certificering van commissieleden binnen CISV Nederland en zorgt dat de nodige leden tijdig deelnemen aan internationale trainingen;
  • Is op de hoogte van de educatieve middelen binnen CISV Internationaal en zorgt voor bekendheid of beschikbaarheid hiervan binnen CISV Nederland.

Functie-eisen

De Educational Coordinator dient te beschikken over:

  • Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV;
  • Kennis van CISV en haar programma’s – (toekomstige) ervaring als leider en staffer is een pré;
  • Inlevingsvermogen en een proactieve houding;
  • Creatieve blik;
  • Zorgvuldigheid in de omgang met gevoelige informatie.

Over het bestuur

Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en bestaat uit acht leden. Het Dagelijks Bestuur van CISV Nederland bestaat momenteel uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, nationaal vertegenwoordiger (internationale contacten), programma-coördinator, riskmanager en een communicatie-/PR-coördinator. Samen met de voorzitters van de acht commissies en risk managers vormen zij het Algemeen Bestuur van de organisatie. We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën. 

De leden van het Dagelijks Bestuur dragen actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar heen, zoals een informatiedag voor delegatieleiders en stafleden, kennismakings-weekenden voor deelnemers, en open dagen van programma’s. Ook functioneren zij als ‘noodprocedure’ (of hulplijn) tijdens programma’s. Bestuursvergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden of in het weekend, digitaal of bij één van de leden thuis. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 3-4 jaar.

Over CISV

Over de hele wereld biedt CISV kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren. We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij de kinderen. We zijn een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie. 

CISV Nederland is één van de 66 ‘National Associations’ die internationale programma’s organiseren: zomer- of winterkampen waar delegaties van leeftijdsgenoten (vanaf 11 jaar) vanuit verschillende landen onder begeleiding een aantal weken met elkaar doorbrengen. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers af naar programma’s over de hele wereld om de kracht van diversiteit te ervaren. De deelnemers leren over thema’s als diversiteit, conflicthantering, duurzaamheid en mensenrechten door zelf te ‘doen’. De kernwaarden van CISV zijn: vriendschap, enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking, iedereen telt mee. 

Reageren

De startdatum voor Educational Coordinator is in overleg. Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via secretaris@cisv.nl of 06-41813842 (Merel van Amerongen).

De sollicitaties (motivatie en CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende bestuursleden. Het overhandigen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt deel uit van de procedure.