Village

Het eerste kamp waarmee CISV ooit begon is het Village, een uniek internationaal kamp van drie of vier weken, en nog steeds het meest bekende CISV kamp. Delegaties uit verschillende landen doen hier multiculturele ervaringen op in een meertalige omgeving aan de hand van educatieve, culturele en sportieve activiteiten, waarbij het draait om interculturele samenwerking.

Elke delegatie bestaat uit 2 jongens en 2 meisjes en een volwassen leider/ster (21+). Het kamp wordt gecoördineerd door een staf van volwassenen, ondersteund door een aantal Junior Counsellors (juniorleiders) van 16 of 17 jaar.
Drie of vier weken lang maakt je deel uit van een omgeving waar kinderen uit de hele wereld leuke en leerzame ervaringen opdoen. Hierdoor ontstaan hechte vriendschappen die een leven lang kunnen duren. Daardoor raak je op speelse wijze bewust van andere culturen en leer je de verschillen te respecteren. Dit wordt bereikt door middel van allerlei activiteiten binnen het Village, maar ook tijdens een excursie en een verblijf bij een gastgezin.

Via de inschrijfknop op deze pagina kun je zien voor welke programma’s de inschrijvingen open staan en wat de status is. In de agenda zie je verder wanneer de inschrijvingen per programma open gaan. De inschrijvingen voor Village openen meestal na het Herfstkamp. Voor meer vragen, stuur een bericht naar village@cisv.nl.

Om deel te kunnen nemen aan een CISV programma zijn de volgende vaccinaties verplicht:

  • DTP
  • Polio
  • Mazelen
  • Rodehond

Gegevens

Leeftijd:Village kinderen moeten 11 jaar oud zijn op of in de 12 maanden voor 31 augustus. In 2024 zijn Village kinderen dus geboren tussen 1 september 2012 en 31 augustus 2013.
Duur:23 of 28 dagen
Aantal deelnemers:Delegaties uit 10 tot 12 landen
Kosten:€ 1675,- voor 23 dagen
€ 2000,- voor 28 dagen
(exclusief reiskosten deelnemer, reis- en onkosten van de leider naar rato, zakgeld en noodgeld)

Belangrijke data

Open Dag 2024
06 oktober 2024

Voorbereiding: kennismakingsweekend en mini-village

Ieder jaar in januari of februari is er een kennismakingsweekend voor alle kinderen en leiding uit Nederland die in de zomer van dat jaar op kamp willen. Tijdens dit weekend krijg je een idee van een aantal typische CISV-activiteiten. Voor de ouders is er een uitgebreide informatiemiddag. Op basis van het kennismakingsweekend worden de delegaties voor het Village samengesteld. Om ervoor te zorgen dat een delegatie als team goed voorbereid naar het Village toegaat, zijn er voorafgaand een aantal delegatieweekenden en oudervergaderingen. Als generale repetitie wordt het jaarlijkse Minivillage in Nederland georganiseerd. Alle delegaties die in de zomer op kamp gaan, komen ter voorbereiding een weekend lang een ‘echt’ Village meemaken.

Iets voor mij?

Drie of vier weken lang beleven elfjarigen uit de hele wereld leuke en leerzame dingen over en met elkaar, waardoor hechte vriendschappen ontstaan die een leven lang kunnen duren. Deelnemers raken op speelse wijze bewust van elkaars cultuur en leren de verschillen te respecteren. Daarnaast leveren de diverse excursies en het verblijf van een weekend in een gastgezin een belangrijke bijdrage aan het beter leren kennen van een gastland. Na afloop van het internationale Village vindt in september de Open Dag plaats waar alle ervaringen en herinneringen nog eens samen gedeeld kunnen worden.

Voor Ouders

Building global friendship

Drie of vier weken lang maakt je kind deel uit van een omgeving waar kinderen uit de hele wereld leuke en leerzame ervaringen opdoen. Hierdoor ontstaan hechte vriendschappen die een leven lang kunnen duren. Het kind raakt op speelse wijze bewust van andere culturen en leert de verschillen te respecteren. Dit wordt bereikt door middel van allerlei activiteiten binnen het Village, maar ook tijdens een excursie en twee verblijven bij een gastgezin.

Voorbereidingen

Ieder jaar is er in februari een kennismakingsweekend voor alle kinderen, JC’s, leiders en stafleden uit Nederland die in de zomer van dat jaar op kamp willen. Tijdens dit weekend krijgt jouw kind een idee van een aantal typische CISV-activiteiten. Voor de ouders is er dan een informatiebijeenkomst.

Op basis van het kennismakingsweekend worden de delegaties voor het Village samengesteld en de bestemmingen verdeeld. In de maanden daarna vinden een aantal delegatieweekenden en een oudervergadering plaats om ervoor te zorgen dat de delegatie goed voorbereid op kamp gaat. Als generale repetitie organiseert de staf in mei/juni het Mini Village in Nederland. Alle delegaties die in de zomer op kamp gaan, maken dan ter voorbereiding een weekend lang een ‘echt’ Village mee.

Zomer

Gedurende de zomer is er ook een Village in Nederland. Als ouders van een Village kind ben je 1 of 2 weekenden gastgezin voor 2 of 4 kinderen uit het Village.

Na de zomer

Na afloop vindt in september de Open Dag van CISV Nederland plaats waar alle ervaringen en herinneringen nog eens kunnen worden gedeeld.

Veilig op pad

Een kind naar een CISV kamp laten gaan is spannend. Niet alleen voor het kind, maar ook als ouder. CISV begrijpt dat je er zeker van wilt zijn dat jouw kind in goed handen is tijdens een van onze programma’s. Meer informatie en verzekeringsformulieren

Village Staff en Leiding

Leiders tijdens het Village

Drie of vier weken lang ga jij met vier Nederlandse kinderen van 11 jaar naar een Village ergens ter wereld. Met delegaties uit andere landen kom je samen om leuke en leerzame ervaringen op te doen.

Hierdoor ontstaan hechte vriendschappen die een leven lang kunnen duren. Als leider ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je delegatie. Ook organiseer je de activiteiten samen met de andere leiders, staf en JC’s.

Voorbereiding

Ieder jaar is er in februari een informatiedag voor alle geïnteresseerden waarop je kennis kunt maken met CISV en CISV met jou. Het weekend daarna vindt het kennismakingsweekend plaats voor alle kinderen, JC’s, leiders en stafleden uit Nederland die in de zomer van dat jaar op kamp willen. Tijdens dit weekend krijg je een idee van een aantal typische CISV-activiteiten.

Op basis van het kennismakingsweekend worden de delegaties gevormd en de bestemmingen verdeeld. In de maanden daarna organiseer je een aantal delegatieweekenden en een oudervergadering om elkaar goed te leren kennen en ervoor te zorgen dat jullie goed voorbereid naar het Village gaan. In april is er een trainingsweekend waar je tips krijgt over hoe je jouw functie in het Village het best kan vervullen. Onderdeel van de training is een online training die je afgerond dient te hebben voor het kennismakingsweekend.  Als generale repetitie organiseert de staf in mei/juni het Mini Village in Nederland. Alle delegaties die in de zomer op kamp gaan, maken dan ter voorbereiding een weekend lang een ‘echt’ Village mee.

Na afloop vindt in september de Open Dag van CISV Nederland plaats waar alle ervaringen en herinneringen kunnen worden gedeeld.

Als leider ben je CISV-vrijwilliger: je reis- en verblijfkosten worden volledig vergoed.

Interesse? Klik dan hier voor meer informatie.

Staf tijdens het Village

Drie of vier weken lang ben jij samen met de andere stafleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Village in Nederland. Tijdens het Village komen delegaties van over de hele wereld samen om leuke en leerzame ervaringen op te doen. Hierdoor ontstaan hechte vriendschappen die een leven lang kunnen duren. Als staf ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het Village, zoals het verzorgen van de boodschappen, het begeleiden van de leiders en het beheren van de kas. Natuurlijk blijft er ook genoeg tijd over om betrokken te zijn bij het kamp en ondersteun je het plannen van de activiteiten. De staf houdt een ‘helicopter view’ over het hele Village.

Voorbereidingen

Ieder jaar is er in januari een informatiedag voor alle geïnteresseerden waarop je kennis kunt maken met CISV en CISV met jou. Het weekend daarna vindt het kennismakingsweekend plaats voor alle kinderen, JC’s, leiders en stafleden uit Nederland die in de zomer van dat jaar op kamp willen. Tijdens dit weekend krijg je een idee van een aantal typische CISV-activiteiten.

Op basis van het kennismakingsweekend wordt de staf voor het Village in Nederland gevormd. Daarna kunnen de voorbereidingen beginnen: vergaderingen, een stafweekend, bezoeken van de locatie, organiseren van de Village excursie, etcetera. In april is er een trainingsweekend waar je tips krijgt over hoe je jouw functie in het Village het best kan vervullen. Een onderdeel van de training is een online training die je voor het kennismakingsweekend dient te hebben afgerond. In mei/juni organiseert de staf als generale repetitie het Mini Village. Alle delegaties die in de zomer op kamp gaan, maken dan ter voorbereiding een weekend lang een ‘echt’ Village mee.

Na afloop vindt in september de Open Dag van CISV Nederland plaats waar alle ervaringen en herinneringen kunnen worden gedeeld.

Als staflid ben je CISV-vrijwilliger: de gemaakte onkosten krijg je terug uit het stafbudget.

Interesse? Klik dan hier voor meer informatie.

Scroll naar boven