Klachtenprocedure

Het kan dat je ondanks alle inspanningen toch een klacht hebt over CISV Nederland of de internationale organisatie van CISV. Het is jammer dat we er niet uitgekomen zijn, maar we nodigen je uit om deze gewoon te mailen naar voorzitter@cisv.nl

Zoals het e-mailadres aangeeft wordt de klacht ontvangen door de voorzitter van CISV Nederland. Alle klachten worden geregistreerd bij de secretaris. Deze stuurt u binnen binnen 7 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht.  De voorzitter beoordeelt de procedure van de klacht. Het begint met een ontvangstbevestiging binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht. Vermeld in je bericht duidelijk dat het om een officiële klacht gaat. Ook krijg je bij deze ontvangstbevestiging uitleg over hoe de procedure rondom de klacht zal verlopen. We kennen een aantal opties:

  1. Indien uw klacht een commissie of een programma betreft, wordt uw klacht doorgeleid naar de voorzitter van de betreffende commissie.
  2. Indien uw klacht één van de eerder genoemde commissieleden persoonlijk betreft of van een andere aard is, wordt uw klacht behandeld door het Dagelijks Bestuur.
  3. Indien uw klacht een van de leden van het Dagelijks Bestuur persoonlijk betreft of enige vorm van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag, wordt uw klacht direct doorgeleid naar de Riskmanager.

Klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie, bedreiging, fysiek of geestelijk geweld, worden altijd ter beoordeling voorgelegd aan de vertrouwenspersoon. Daarnaast staat het u altijd vrij de Riskmanager zelf te benaderen. U kunt de Riskmanager bereiken op het mailadres: riskmanager@cisv.nl. 

Het spreekt vanzelf dat in alle gevallen leden van het Dagelijks Bestuur en de Riskmanager totale discretie bij het behandelen van de klacht in acht zullen nemen. Van elke klacht wordt een dossier aangelegd. Uit het dossier wordt geen informatie verstrekt dan met toestemming van degene(n) op wie de informatie betrekking heeft en van degene(n) van wie de informatie afkomstig is.

Scroll naar boven