Step-up (14-15 jaar)

Step Up is een internationaal kamp waar de deelnemers uitgedaagd worden: ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de activiteiten. Ze zijn verantwoordelijk om er hun kamp, hun ervaring, hun top zomer van te maken. Ze worden gestimuleerd samen te werken, elkaar te respecteren en (persoonlijk) leiderschap te ontwikkelen. De deelnemers worden hierbij geholpen door de leiding die ze ondersteunt en die een veilige, vertrouwde sfeer creëert. Elk kamp heeft een thema dat past bij de doelstelling van CISV en waaromheen de activiteiten gepland kunnen worden.

Het kamp wordt gecoördineerd door volwassen stafleden.

Via deze link kun je zien voor welke programma’s de inschrijvingen open staan en wat de status is. In de agenda zie je verder wanneer de inschrijvingen per programma open gaan. De inschrijvingen voor Step Up openen meestal in december. Voor vragen kun je terecht bij  delegaties@cisv.nl.

Om deel te kunnen nemen aan een CISV programma zijn de volgende vaccinaties verplicht:

 • DTP
 • Polio
 • Mazelen
 • Rodehond

Gegevens

Leeftijd:14 jaar (geboren tussen 01-09-2009 en 31-08-2010)
15 jaar (geboren tussen 01-09-2008 en 31-08-2009)
Duur:23 dagen
Aantal deelnemers:Delegaties uit 10 landen bestaan uit 2 jongens en 2 meisjes, begeleid door een volwassen leider/ster.
Kosten:€ 1675,- (exclusief reiskosten deelnemer, reis- en onkosten van de leider naar rato, zakgeld en noodgeld)

De lotings- en plaatsingsprocedure is aangescherpt. Je kunt maar 1x op Step Up zomerkamp gaan. Ben je al op Step Up zomerkamp geweest, en val je dit jaar binnen dezelfde leeftijdscategorie? Je kunt je hier inschrijven voor de reservelijst.

Belangrijke data

Open Dag 2024
06 oktober 2024

Iets voor mij?

Step Up is een kamp waar je met 40 andere leeftijdgenootjes en de leiding uit negen verschillende landen drie bijzondere weken mee beleefd, én deze weken zelf mogelijk maakt: als deelnemer aan Step Up krijg je namelijk verantwoordelijkheid over de inhoudelijke invulling van het kamp. Tijdens het kamp zul je in zogenoemde planning groups activiteiten voorbereiden. Je zit in een groepje met deelnemers uit de verschillende landen, en met hulp van de leiding, bedenk je activiteiten rondom het kampthema. Doordat jullie als deelnemers zelf betrokken zijn bij het plannen van de activiteiten, leer je samen te werken en bedenken jullie activiteiten die voor jou en je leeftijdsgenoten interessant zijn. Het lijkt misschien nogal wat om zomaar activiteiten te moeten bedenken, maar samen kom je op genoeg ideeën, en CISV zal in de aanloop naar het kamp een trainingsdag organiseren om je op weg te helpen.

Een CISV-kamp stelt onderwerpen centraal die over de hele wereld verschillende situaties kent. Een kampthema is bijvoorbeeld mensenrechten of culturele diversiteit. Door de activiteiten leer je hoe het is om in de andere landen op te groeien: kan iedereen naar school of sporten? Is het veilig om alleen over straat te gaan? Zijn er conflicten tussen bepaalde groepen? En hoe zit het eigenlijk met recycling en milieuvervuiling? Je zult veel verschillen zien en veel overeenkomsten ontdekken.

De activiteiten hebben dus een serieus thema, maar, het blijft een kamp: er zal genoeg lol getrapt moeten worden! Tijdens de activiteiten, en daarbuiten. Je leert veel nieuwe mensen kennen en je maakt vrienden uit andere landen. Het kamp is een intense ervaring en de band die jullie onderling opbouwen is uniek. Achteraf houd je contact met je nieuwe internationale vrienden, en de CISV-beleving zal na het kamp dan ook niet ophouden!

Zo zou de dagindeling van een Step Up kunnen zijn.

 • 08.30 Wake-up call
 • 08.50 Flag time + Breakfast
 • 09.45 Cleaning groups
 • 10.15 Activity I
 • 12.15 Free time
 • 13.00 Lunch
 • 13.45 Camp shop + Siesta
 • 14.30 Activity II
 • 16.00 Snack + Planning groups
 • 17.00 Free time
 • 18.00 Delegation Time
 • 19.00 Dinner
 • 20.30 Activity III
 • 22.00 Flag time + Lullabies
 • 23.00 Bedtime
 • 23.30 Silence

Kennismakingsweekend: de voorbereiding

De teamgedachte speelt bij Step Up een belangrijke rol. Het hebben van een hechte delegatie is daarom van groot belang en CISV Nederland besteedt hier daarom tijdens de voorbereiding veel tijd aan. Nadat de deelnemers een kennismakingsweekend hebben bijgewoond worden de delegaties samengesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dynamiek van de groep. Voordat Step Up van start gaat, worden er verschillende delegatieweekenden georganiseerd. Het voordeel daarvan is dat je elkaar beter leert kennen en je goed voorbereid wordt op het kamp. Bovenal beleef je alvast heel veel lol met elkaar.

Voor Ouders

Voorbereiding

Van de zomer gaat je kind drie weken op Step Up. Dit gebeurt niet zomaar, een gedegen voorbereiding op een Step Up is van groot belang.

De eerste activiteit voor de deelnemers is het (verplichte) kennismakingsweekend in februari (aan het begin hiervan is ook een informatieronde voor de ouders). Hierna worden de delegaties samengesteld, afhankelijk van waar jouw kind heen kan of mag (o.a. door vakantiespreiding). De ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen dit aangeven tijdens de bijeenkomst op het kennismakingsweekend.

Nadat de delegatie is samengesteld, zal hier een geschikte leider aan gekoppeld worden. De leiding wordt geselecteerd en tijdens verschillende bijeenkomsten getraind. Beiden gebeuren door ervaren CISV-leiding en CISV-ouders die in betrokken commissies zitten.

Na de plaatsing van de deelnemer zal de leider de afzonderlijke gezinnen uit de delegatie bezoeken. Hierna vindt voor de deelnemers en leider een delegatieweekend plaats om elkaar beter te leren kennen. Vooraf of achteraf hieraan zal een ouderbijeenkomst plaatsvinden. De ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen kennis met elkaar maken en er worden samen met de leider afspraken gemaakt over de reis, het zakgeld, de data en locaties van volgende bijeenkomsten e.d.. Bij deze bijeenkomst zal ook iemand uit de Delegatie Commissie aanwezig zijn.

De ouders/wettelijke vertegenwoordigers bepalen in de bijeenkomst ook samen wie de contactouder van de delegatie is. Deze contactouder ondersteunt de leider en neemt in overleg met de leider en in samenwerking met de andere ouders, bepaalde organisatorische en praktische zaken op zich. De contactouder zal gedurende het kamp voor de leider een eerste overleg- en aanspreekpunt zijn.

In de aanloop naar het Step Up zal er ook door CISV een trainingsdag worden georganiseerd voor de deelnemers. Hier leren ze meer over wat ze kunnen verwachten en wat er van hun verwacht wordt. Er zal ingegaan worden op de thema’s van CISV en er zullen handvatten gegeven worden voor het plannen van activiteiten.

Het contact tijdens Step Up

Al het contact tijdens het kamp loopt via de leider. De contactouder houdt de andere ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de delegatie op de hoogte. Deelnemers kunnen zelf niet telefoneren, e-mailen of iets dergelijks.

Ervaring heeft geleerd dat door contact met het thuisfront de deelnemer te veel afgeleid kan worden van het kampleven en de ervaringen daar. Tevens kan contact (mogelijke) heimwee bij de deelnemer versterken. Mobiele telefoons worden door de staf van het kamp ingenomen en bewaard. Een enkele mail of kaart mag je (via de leider) wel naar jouw kind sturen, en andersom ook.

Na Step Up

Een CISV kamp is een unieke gebeurtenis voor de deelnemers. Ze hebben er veel indrukken en vriendschappen opgedaan, waardoor sommige deelnemers heimwee hebben naar het kamp. Daarnaast is een Step Up vaak redelijk vermoeiend geweest. De deelnemers hebben dan ook een paar dagen nodig om weer bij te komen.

Door middel van bijvoorbeeld Facebook, Skype, e-mail of briefwisseling wordt contact gehouden met de nieuwe internationale vrienden. Zo blijven de vriendschappen, zo blijven de deelnemers ervaringen uit hun dagelijks leven delen, en zo werkt CISV voort na het kamp.

Aan het eind van de zomer is er een (digitale) evaluatie met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Dit doet CISV om te leren van jouw ervaring met CISV en de kwaliteit te blijven verbeteren. Als je tijdens de voorbereidingen of tijdens het programma tegen dingen aanloopt, kun je natuurlijk altijd terecht bij de commissie.

Nadere informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kan je terecht bij de Delegatie Commissie:

E-mail:  delegaties@cisv.nl.

Scroll naar boven