Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

CISV Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij de aanmelding:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die we verzamelen (denk aan alle formulieren en de inschrijvingen deel 2) gebruiken we i.v.m. de veiligheid van de deelnemers zelf en de voorbereidingen die daaruit voortkomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CISV Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Buiten het noodzakelijke, heeft onze website als verlengstuk van onze organisatie niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers (die jonger zijn dan 16 jaar). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 • Medische gegevens
  Alleen voor zover ze nodig zijn om te weten met wie wij op pad gaan en hier treffend voorbereidingen op kunnen uitvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CISV Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / om je met ons op pad te laten gaan
 • Om goede voorbereidingen te kunnen treffen voor een gezonde omgeving voor alle deelnemers. Denk hier aan het uitvragen van medische bijzonderheden voor aanvang van een activiteit, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CISV Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CISV Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Zo willen we misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging voorkomen. Dit doen we onder andere door gegevens over onze deelnemers online te beveiligen met een wachtwoord. Inloggegevens en wachtwoorden worden nooit tegelijkertijd verstuurd.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@cisv.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

CISV Nederland verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je moet dan denken aan de informatieoverdracht naar andere (internationale) afdelingen van onze organisatie of in verband met medische redenen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CISV Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CISV Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

CISV Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CISV Nederland) tussen zit.

Vergeet je rechten niet

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CISV Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@nl.cisv.org. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

CISV Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen via onze eigen klachtenprocedure of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Scroll naar boven