Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

CISV Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij de aanmelding:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die we verzamelen (denk aan alle formulieren en de inschrijvingen deel 2) gebruiken we i.v.m. de veiligheid van de deelnemers zelf en de voorbereidingen die daaruit voortkomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CISV Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Buiten het noodzakelijke, heeft onze website als verlengstuk van onze organisatie niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers (die jonger zijn dan 16 jaar). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 • Medische gegevens
  Alleen voor zover ze nodig zijn om te weten met wie wij op pad gaan en hier treffend voorbereidingen op kunnen uitvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CISV Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / om je met ons op pad te laten gaan
 • Om goede voorbereidingen te kunnen treffen voor een gezonde omgeving voor alle deelnemers. Denk hier aan het uitvragen van medische bijzonderheden voor aanvang van een activiteit, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn