Beloningsbeleid:

De bestuurders van Stichting CISV Nederland ontvangen geen beloning. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. U vindt hier de bestuurders en hun functies.

In kader van de ANBI regeling publiceert CISV graag de volgende informatie:

 • Giften 2015: particuliere giften in totaal EUR 2640 plus EUR 4000 gecommitteerd voor de jaren ’16-’19
 • Giften 2016: totaal EUR 8249
 • Giften 2017: totaal EUR 2768
 • Giften 2018: totaal EUR 5255
 • Giften 2019: totaal EUR 6725,55

Tegemoetkoming programmakosten

We realiseren ons dat de programma kosten in combinatie met de reiskosten voor sommige ouders een onoverkomelijke drempel vormen. CISV Nederland wil graag dat deelname aan onze programma’s voor iedereen mogelijk is. Daarom bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen voor tegemoetkoming aan de de programmakosten. Stuur hiervoor een e-mail naar penningmeester@nl.cisv.org. We zullen vragen naar details van uw financiële situatie en uiteraard discreet omgaan met uw aanvraag.

 • Organisatievorm

  • Naam Instelling: Stichting CISV Nederland
  • KvK-nummer: 41197307
  • RSIN: 816762740
 • Financiële gegevens CISV Nederland

  • Rekeningnummer: NL23TRIO0390330922
  • T.a.v. Stichting CISV Nederland
 • Voor buitenlandse betalingen

  • Bank: Triodos
  • IBAN: NL23TRIO0390330922
  • BIC: TRIONL2U

Terugblik 2018 – Vooruitblik 2020

Hier vindt je het jaarverslag van het jaar vóór de publicatie van het huidige jaarverslag. In woord kun je nalezen wat er in het jaar heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er ook een vooruitblik gepubliceerd van CISV Nederland voor het komende jaar.

Met dank aan onder andere de volgende giften:

Wie? Behorende bij:
Hanneke VersluisHO-Maatwerk B.V. Ambtelijk Secretaris / Consultation Secretary
Yvette van AmelsvoortCBRE
Arturo OrjuelaStichting Make It Happen

Wilt u hier uw naam en bedrijf niet (of juist wel) vermeld zien, laat het ons aub weten!

Meer weten over de doelstelling van CISV Nederland? Kijk dan hier. De meest actuele informatie over onze stichting kun je hieronder downloaden.