De Stichting CISV Nederland wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur, bestaande uit zeven personen. Gezamenlijk heeft het deze bestuursgroep vele jaren ervaring met CISV in al haar facetten: als deelnemer aan nagenoeg alle programma’s, vele leiding- en stafervaring en daarbovenop jaren commissiewerk. Ook de rol van CISV-ouder is bij ons bekend.

De leden van het bestuur staan ook bij de Kamer van Koophandel ingeschreven namens CISV Nederland. Mochten hier nog vragen over zijn dan kan je het beste via e-mail contact opnemen met onze voorzitter.

Voorzitter Anne Geertsema voorzitter@nl.cisv.org
Secretaris Marije Bos secretaris@nl.cisv.org
Vice-Voorzitter Alexandra Heerkens – Thijssen vicevoorzitter@nl.cisv.org
Penningmeester Aernout Faber penningmeester@nl.cisv.org
Public Relations Elsbeth Meijer – vanaf 1 september pr@nl.cisv.org
Trustee Tjalling Gerus trustee@nl.cisv.org
Programma Coördinator Willemijn Bettink coordinator@nl.cisv.org