Status Beschikbare Plaatsen

Wat mooi dat je interesse hebt om je aan te melden voor een activiteit of programma van CISV Nederland!

CISV Nederland hanteert een lotingssysteem. Dit betekent dat alle geïnteresseerden zich binnen een bepaalde tijd kunnen inschrijven. Na sluiten van de registratieperiode worden de plaatsten verloot en worden alle inschrijvingen bericht over het resultaat. Na betaling is de inschrijving en plaatsing definitief. Meer informatie is te vinden op de inschrijfpagina’s voor deelnemers en staf/leiding.

Vanaf 2020 werkt CISV Nederland met een registratieperiode in combinatie met een lotingssysteem. Het registreren is mogelijk voor een bepaalde periode, afhankelijk van het programma dat georganiseerd wordt. Na deze periode zal de registratiemogelijkheid sluiten en zullen we op basis van loting bekijken wie er meekan. Iedereen die is ingeschreven hierover bericht ontvangen. Meld je je na deze registratiedeadline aan? Dat kan, maar dan sluit je achteraan in de rij in de puzzel om een plekje.

Verandering van inschrijfmethode: registratie en loting i.p.v. first come, first serve

De afgelopen jaren hebben wij herhaaldelijk signalen opgevangen dat de manier van (online) inschrijven voor onze programma’s veel stress met zich meebrengt. Ook werd deze methode als oneerlijk ervaren. Dit soort signalen nemen wij serieus. Hierdoor is er dit jaar een zoektocht gestart naar een alternatieve manier van het toebedelen van plaatsen aan geinteresseerde deelnemers.

Uitgangspunt hierbij was om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken en om de stress er af te halen. Daarom zijn we tot een registratieperiode gekomen van een aantal weken. Gedurende deze periode kunnen aanpassingen aan de gegevens nog worden gedaan, waardoor wij ook denken dat er minder fouten tijdens de registratie zullen voorkomen. Na deze periode wordt er geloot. Per programma krijgt iedere deelnemer een lotnummer vanuit een module die door data-analysen van KMPG is ontwikkeld (op basis van python). Op de volgorde van dat lotnummer wordt er vervolgens per persoon gekeken of er een plek gevonden kan worden om aan het gewenste programma deel te nemen. Deze volgorde van loting is volledig arbitrair en wordt door het model gedaan: maar als je meer opties hebt qua beschikbaarheid (data en binnen / buiten Europa) dan blijft er natuurlijk een grotere kans dat er – tegen de tijd dat jouw lotnummer aan de beurt is – een plekje te vinden is.

Het is dus wel even wachten op de uitslag. Je hoort uiterlijk een kleine 2 weken na het sluiten van de registratieperiode of je mee kan. Indien dit niet mogelijk is, dan behoud je je lotnummer voor het geval er nieuwe plaatsen beschikbaar komen.

Wij snappen dat deze nieuwe methode even wennen is voor iedereen. Kijk vooral bij de FAQs indien er vragen zijn of neem contact op met het secretariaat, ook wanneer er iets mis (b)lijkt te zijn met het registratieformulier.

Tip – voorbereiding
Als het registreren tot vragen leidt kan je het beste per email contact met ons opnemen. Dit soort perioden zijn voor ons vaak druk, dus als de vragen per email binnenkomen kunnen we deze zo snel mogelijk beantwoorden. Daarnaast kan het geen kwaad je gewoon te registreren. Gedurende de registratieperiode kunnen we nog dingen aanpassen waar nodig
Let op – ruime beschikbaarheid helpt nog steeds!
Ook bij de nieuwe methode van registreren en loten, is er meer kans op een beschikbare plaats bij ruimere ingevulde mogelijkheden. Dat wil zeggen dat een ruimere beschikbaarheid zoals vakantiedata en de keuze om alleen binnen of ook buiten Europa te mogen reizen helpen om de kans te maximaliseren dat je kan worden ingedeeld.
Tip – interesselijst
Heb je de registratieperiode gemist? Geef je dan vooral alsnog op door het registratieformulier alsnog in te vullen. Je komt dan – net als de mensen die geen plek hebben en dus uitgeloot zijn – op de interesselijst te staan. Zo we je weten te vinden indien er zich toch een mogelijkheid voordoet. Na de registratieperiode hanteren we wel weer een first come, first serve methode, waarbij we altijd eerst kijken naar mensen die uitgeloot waren. Het loont dus om je gewoon bij interesse na de eerste periode alsnog snel in te schrijven!
Scroll naar boven