Registratie Deelnemers

Welkom op de pagina om je te registreren / aan te melden als deelnemer van CISV Nederland. 

CISV Nederland werkt met een lotingssysteem. Na het invullen van het registratieformulier ontvang je een bevestiging van de registratie en zullen de plaatsen na sluiting verloot worden (er is dus geen first-come-first-serve principe). Hierover ontvangt iedereen die zich geregistreerd heeft bericht. Bij een succesvolle loting zal er vervolgens een betalingslink toegestuurd worden. Het binnen 48 uur voldoen van betaling zorgt voor bevestiging van deelname.

Hiernaast kun je zien welke informatie gevraagd wordt bij iedere stap van het inschrijven. Verder houden we bij onze inschrijvingen rekening met een aantal punten:

Plaatsing
  • Geschiedt door middel van loting op basis van de ingevulde gegevens tijdens de registratie
  • Houdt actief rekening met de opgegeven vakantiedata: deze kunnen daarom na toekenning van een plaats niet zonder gevolgen worden aangepast

Let op: Wij gaan er vanuit dat je op de opgegeven data ook echt kan! Mogelijke afstemming met school of andere activiteiten laten we dan ook over aan jullie.

Het inschrijfproces bestaat uit meerdere stappen. Voor deelnemers wordt de inschrijvingsplaats (na loting) pas definitief nadat de betaling is voldaan. Indien je het inschrijvingsproces om wat voor reden eerder afbreekt, zijn wij genoodzaakt deze plek weer open te stellen.

Betalingen
  • Zijn noodzakelijk om een inschrijving definitief te maken. Deze wordt in gang gezet na bekendmaking van de uitslag van de registratie- en lotingsperiode.
  • Als een aanbetaling niet binnen 48 uur ontvangen is dan beschouwen wij de aanmelding als onvolledig. Hierdoor zullen wij de plaats weer beschikbaar stellen aan anderen.
  • Indien een deelnemer deelname aan een programma afzegt, nadat CISV de inschrijving heeft aanvaard, vindt in beginsel geen restitutie van de betaling plaats.
Delegatie-vorming
  • Na het kennismakingsweekend worden aan de hand van datum van inschrijving en voorkeuren delegaties gevormd door CISV Nederland

Mochten er nog vragen overblijven dan verwijzen wij je graag naar de FAQ / Veel gestelde vragen en de Algemene Voorwaarden. Daarnaast kun je ook terecht bij het secretariaat van CISV Nederland.

Fase 1 – Registratieperiode
Middels een formulier op onze website kan je je registreren als potentiële deelnemer. Hierbij vragen wij gegevens uit over beschikbaarheid, maar ook over geboortedatum en geslacht. Na afronding van dit formulier krijg je hiervan een bevestiging per email.
Fase 2 – Verwerking en Loting CISV Nederland
Ook bij de nieuwe methode van registreren en loten, is er meer kans op een beschikbare plaats bij ruimere ingevulde mogelijkheden. Dat wil zeggen dat een ruimere beschikbaarheid zoals vakantiedata en de keuze om alleen binnen of ook buiten Europa te mogen reizen helpen om de kans te maximaliseren dat je kan worden ingedeeld.
Fase 3 – Bekendmaking delegaties
Heb je de registratieperiode gemist? Geef je dan vooral alsnog op door het registratieformulier alsnog in te vullen. Je komt dan – net als de mensen die geen plek hebben en dus uitgeloot zijn – op de interesselijst te staan. Zo we je weten te vinden indien er zich toch een mogelijkheid voordoet. Na de registratieperiode hanteren we wel weer een first come, first serve methode, waarbij we altijd eerst kijken naar mensen die uitgeloot waren. Het loont dus om je gewoon bij interesse na de eerste periode alsnog snel in te schrijven!
Fase 4 – Delen 2
Om verantwoord kennis te maken, hebben wij extra informatie nodig.
Veiligheid van onze deelnemers is voor ons heel belangrijk. Naast dat er voor de programma’s zelf een aantal formulieren moeten worden ingevuld, hebben wij ook al wat basale gegevens nodig voordat deelnemers kennis komen maken op onze kennismakingsactiviteiten. Daarom wordt er voorafgaand aan deze activiteiten een formulier gestuurd per email met ‘inschrijvingen deel 2’. Deze gegevens lijken overdreven, maar deze hebben wij nodig om de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers te bewaken. Wij vragen dan ook om hier aan mee te werken en deze op tijd in te vullen.
Scroll naar boven