Hoe werkt de inschrijving?

CISV Nederland hanteert een online inschrijfsysteem.

Op de eerste pagina selecteert u het gewenste programma aan de hand van de geboortedatum van de deelnemer. Op de vervolgpagina vult u de vakantiedata van de deelnemer in, d.w.z. de data die de deelnemer beschikbaar heeft voor deelname. Als het systeem een plek vrij heeft op basis van de door u ingevoerde vakantiedata, wordt u doorverwezen naar de vervolgpagina’s van het online inschrijfproces. De ingevoerde vakantiedata zijn bindend en kunnen later niet veranderd worden. Hoe ruimer de opgegeven vakantiedata zijn, hoe meer kans er is dat er een beschikbare plek is
voor de deelnemer.

De plaatsing van deelnemers geschiedt op volgorde van inschrijving online.

Wanneer het systeem een plek voor de deelnemer heeft gevonden, wordt die plek 10 minuten lang gereserveerd en heeft u dus 10 minuten de tijd om de persoonsgegevens van de deelnemer in te voeren en het inschrijfproces online door te lopen. Spellingsfouten e.d. kunt u later door het secretariaat laten corrigeren maar vakantiedata kunnen niet meer worden veranderd. Als het gehele inschrijfproces online afgerond is, ontvangt u een bevestigingsmail. In deze email staan instructies om de aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling moet ontvangen zijn door CISV Nederland binnen 48 uur nadat u de bevestigingsmail heeft gekregen. Hierna wordt de voorlopige reservering omgezet in een definitieve reservering. Indien de betaling niet tijdig ontvangen is, vervalt de inschrijving en is de plaats weer opengesteld voor een nieuwe inschrijving.