VACATURE Bestuurslid CISV Nederland – Communicatie / Public Relations-adviseur (PR)

Interesse in een bestuursfunctie binnen een internationale vrijwilligersorganisatie? Goed in samenwerken én een pro op het gebied van de communicatiekanalen? Bekijk dan snel deze vacature!

CISV gaat uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij kinderen en het ervaren van culturele diversiteit. CISV is  een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie.

CISV Nederland is één van de 66 ‘National Associations’ die internationale programma’s organiseren. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers (11 – 18 jaar) af naar CISV-programma’s over de hele wereld.

 

Profielschets Communicatie-/PR-Coördinator

Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie. Samen stellen de leden de strategie van CISV Nederland op, zorgen dat de doelen van CISV Nederland gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie en zijn door het jaar heen een aantal keer aanwezig bij activiteiten van CISV Nederland. De PR is verantwoordelijk voor de externe communicatie en werkt daarin samen met onder andere de Communicatiecommissie.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De communicatie-/PR-coördinator:

 • Heeft kennis van verschillende communicatiekanalen en denkt strategisch na over hoe deze in te zetten;
 • Bewaakt de CISV-communicatiestijl en weet verschillende doelgroepen te bereiken;
 • Ondersteunt bij het wervingsproces van leiders, staf en deelnemers;
 • Is in staat bij een groot deel van de activiteiten gedurende het jaar aanwezig te zijn;
 • Is contactpersoon vanuit het bestuur voor of meer commissies (in overleg met de rest van het bestuur);
 • Is een duizendpoot in het oppakken van taken van allerlei soorten.

De functie van communicatie-/PR-coördinator betreft – net als alle andere functies binnen CISV Nederland – een onbetaalde functie. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van minimaal 3 jaar. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie; richtlijn is gemiddeld 4 uur per week.

 

Wie zoeken we?

De Communicatie-/PR-coördinator beschikt over:

 • Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV;
 • Goede kennis van social media;
 • Organisatievaardigheden;
 • Een kritische, reflecterende blik en creatief denkvermogen;
 • Een proactieve en flexibele houding;
 • Oplossingsgerichtheid;
 • Kennis van WordPress en CRM-systemen is een pré;
 • Goede kennis van de Nederlandse taal.

 

Over het bestuur

Het Dagelijks Bestuur van CISV Nederland bestaat uit zeven leden: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, Trustee / nationaal vertegenwoordiger, programma-coördinator en een communicatie-/PR-coördinator. Samen met de voorzitters van de acht commissies vormen zij het Algemeen Bestuur. We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën. De bestuursleden dragen actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar heen, zoals een informatiedag voor leiding, kennismakings-weekenden voor deelnemers en open dagen van programma’s. Ook functioneren zij als ‘noodprocedure’ (hulplijn) tijdens programma’s. Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van het Algemeen Bestuur vinden plaats op doordeweekse avonden en soms op weekenddagen bij één van de leden thuis.

Reageren

Deze functie start per 31 januari 2022. Reageren kan tot en met 1 december via pr@cisv.nl. De sollicitaties (motivatie en CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende bestuursleden. Gesprekken vinden half december (digitaal) plaats.

Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via bovenstaand e-mailadres of bel naar 06-26999986 (Elsbeth Meijer, PR).

Meer informatie over CISV Nederland vind je op www.cisv.nl.

CISV Nederland streeft ernaar een inclusieve en diverse organisatie te zijn. Iedereen is daarom welkom om te solliciteren. Bij voorkeur zoeken wij kandidaten die de diversiteit van onze organisatie, in de breedste zin van het woord, kunnen versterken.

VACATURE CISV Nederland – Risk Manager

Ben jij iemand die vooruit kijkt, overzicht kan houden en graag samenwerkt en adviseert vanuit een onafhankelijke positie? Wil jij bijdragen aan de veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers? Bekijk dan snel deze vacature!

CISV gaat uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij kinderen en het ervaren van culturele diversiteit. CISV is  een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie.

CISV Nederland is één van de 66 ‘National Associations’ die internationale programma’s organiseren. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers (11 – 18 jaar) af naar CISV-programma’s over de hele wereld.

 

Profielschets Risk Manager

Om onze educatieve doelstellingen waar te kunnen maken, streeft CISV naar een veilige, inclusieve omgeving voor deelnemers en leiding. Naast de 150 Nederlandse deelnemers die jaarlijks op pad gaan, organiseert CISV Nederland zelf ook vier internationale kampen in de zomer en één in de winter. Ook zijn er verschillende Nederlandse CISV-activiteiten door het jaar heen. Om scherp te blijven op diverse risicogebieden rondom de programma’s, worden de betrokken bestuursl- en commissieleden in elke National Association bijgestaan door Risk Managers.

Momenteel zoekt CISV Nederland twee Risk Managers die het werk van onze huidige Risk Manager gaan voortzetten. De taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over een National Risk Manager en een Chapter Risk Manager. De twee Risk Managers zullen nauw met elkaar samenwerken en het bestuur en de commissies van advies voorzien.

De functies van Risk Managers betreffen – net als alle functies binnen CISV Nederland – onbetaalde functies. Om alle ins en outs van Risk Management binnen CISV Nederland te leren kennen, neem je deel aan een meerdaagse internationale training. Wanneer de situatie het toelaat, zal deze training in een van de Europese CISV-landen zijn, met andere Europese Risk Managers. Om te kunnen groeien in de rol, hopen we op je te kunnen rekenen voor een periode van (minimaal) 3 jaar. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie. Richtlijn is gemiddeld 4 uur per week, met pieken in de opmaat naar de programma’s.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De Risk Managers

 • Zijn op de hoogte van de laatste internationale CISV-regels en richtlijnen m.b.t. de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers;
 • Definiëren risicogebieden en initiëren maatregelen om risico’s terug te dringen;
 • Winnen waar nodig kennis in van experts om over de diverse aspecten van Risk Management een zo compleet mogelijk advies tot stand te brengen;
 • Hebben over activiteiten en inzichten m.b.t. Risk Management in eerste instantie contact met de voorzitter van CISV Nederland;
 • Sluiten aan bij bestuursvergaderingen waar Risk Management op de agenda staat;
 • Zijn aanwezig bij vergaderingen met de bestuursleden en commissievoorzitters (het Algemeen Bestuur).

Daarbij vertegenwoordigt de National Risk Manager CISV Nederland – op het gebied van het Risk Management – naar de internationale organisatie. Deze Risk Manager heeft contact met de Risk Managers van andere National Associations en spart met en legt verantwoording af aan de regionale en internationale Risk Managers van CISV. De Nationale Risk Manager bewaakt het overzicht van incidenten tijdens de internationale programma’s (en/of tijdens diens voorbereidingen) en stelt aanpassingen voor waar nodig.

 

Reageren?

Deze functie start per voorkeur per 15 februari 2022. Reageren kan tot en met 15 januari 2022 via voorzitter@cisv.nl. De sollicitaties (een motivatie en CV) worden behandeld door een commissie bestaande uit de voorzitter, een tweede bestuurslid en twee commissievoorzitters. Gesprekken vinden plaats in januari. Neem bij vragen of interesse contact op met Anne Geertsema, voorzitter@cisv.nl.

Opening registratie zomer 2022 – Staf en Leiding

Registratie Staf en Leiding zomer 2022 opent 1 november

Vanaf 1 november 9:00 kun je je registreren voor de CISV-zomer van 2022 als Staf of Leiding voor de verschillende programma’s. Ben je al zeker van je registratie, dan kun je je hier inschrijven. Wil je eerst nog wat  meer weten over wat het inhoudt, lees dan alle informatie rustig door of download ons informatiepakket. Ook beantwoorden we graag al je vragen via ons contactpunt leiding@cisv.nl.

Gesloten – Vacature Bestuurslid CISV Nederland – Penningmeester

VACATURE Bestuurslid CISV Nederland –

Penningmeester

Over de hele wereld biedt CISV kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren. We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij de kinderen. We zijn een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie.

CISV Nederland is één van de 65 ‘National Associations’ die internationale programma’s organiseren: zomer- of winterkampen waar delegaties van leeftijdsgenoten (vanaf 11 jaar) vanuit verschillende landen onder begeleiding een aantal weken met elkaar doorbrengen. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers af naar programma’s over de hele wereld om de kracht van diversiteit te ervaren. De deelnemers leren over thema’s als diversiteit, conflicthantering, duurzaamheid en mensenrechten door zelf te ‘doen’. De kernwaarden van CISV zijn: vriendschap, enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking, iedereen telt mee.

 

Profielschets Penningmeester

CISV Nederland zoekt naar een penningmeester voor haar bestuur. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en bestaat uit zeven leden. De functie van penningmeester betreft – net als alle andere functies binnen CISV Nederland – een onbetaalde functie. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie; richtlijn is gemiddeld 4 uur per week (met pieken en dalen).

 

Taken en verantwoordelijkheden

De penningmeester is ervoor verantwoordelijk dat CISV Nederland financieel gezond blijft. Daarnaast is het de taak van ieder bestuurslid om ervoor te zorgen dat de doelen van CISV Nederland gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie.

 

Tot de specifieke verantwoordelijkheden van de penningmeester behoren:

 • jaarlijkse opstellen van de jaarafrekening en het budget voor het volgende jaar;
 • goedkeuren van de budgetten van de verschillende programma’s en beantwoorden van vragen van de penningmeesters van deze programma’s;
 • doen van betalingen, bijvoorbeeld richting leveranciers, de internationale organisatie van CISV en penningmeesters van de diverse commissies;
 • het innen en administreren van programmagelden;
 • aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot financiële vragen;
 • onderhouden van het contact met de externe leverancier van het ledenregistratiesysteem;
 • coördinatie met betrekking tot sponsoren en donateurs.

 

Functie-eisen:

 • Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV;
 • Ervaring met het maken van een financiële afrekening en begroting;
 • Ervaring met het bijhouden van een financiële administratie;
 • Goede kennis van het werken met spreadsheets;
 • Zeer zorgvuldig en nauwkeurig in de omgang met financiën;
 • In staat met verschillende doelgroepen (ouders, leiders, commissieleden) te communiceren.

 

Over het bestuur

Het dagelijks bestuur van CISV Nederland bestaat momenteel uit zeven leden: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, nationaal vertegenwoordiger (internationale contacten), programma-coördinator en een communicatie-/PR-coördinator. Samen met de voorzitters van de acht commissies vormen zij het algemeen bestuur van de organisatie. We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën. 

 

De bestuursleden dragen actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar heen, zoals een informatiedag voor delegatieleiders en stafleden, kennismakings-weekenden voor deelnemers en open dagen van programma’s. Ook functioneren zij als ‘noodprocedure’ (of hulplijn) tijdens programma’s. Bestuursvergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden en soms op weekenddagen bij één van de leden thuis of digitaal. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van minimaal 3 en maximaal 4 jaar.

 

Reageren

Deze functie start per 15 september 2021. Reageren kan tot en met 15 augustus via penningmeester@cisv.nl. Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via bovenstaand e-mailadres. De sollicitaties (een korte motivatie en CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende bestuursleden. Gesprekken vinden plaats in juli en augustus.

 

Meer informatie over CISV Nederland vindt u op www.cisv.nl.

Word jij Village Leider? Laatste plek open!

Word jij Village Leider?

Helaas heeft een van de leiders van het Village moeten afzeggen… Of ja, helaas? Geweldig! Dit is jouw ultieme kans om deze zomer toch nog te CISV-en! Wees er snel bij, want de tijd vliegt en je wil natuurlijk nog wel een geweldig delegatieweekend kunnen plannen!

Via deze link kan je je inschrijven en zorg jij dat je dat laatste plekje voor een spetterende zomer kan bemachtigen. Twijfel je, omdat je misschien nog niet zoveel weet over CISV? Neem een kijkje op onze website, of lees ervaringsverhalen van andere leiders via onze Instagrampagina. Natuurlijk kan je ook altijd contact opnemen via secretariaat@cisv.nl.

Open posities programma’s – Deelnemers en leiding

, , , , ,

In verband met COVID-19 heeft CISV Nederland besloten om alle programma’s in Nederland te organiseren. Voor deze speciale nationale programma’s voor de zomer van 2021 zijn er nog enkele plekken en posities open. Op deze pagina zie je het laatste nieuws over de beschikbare plekken voor deze bijzondere periode.

Wil jij graag deze unieke ervaring in Nederland meemaken, meld je dan snel aan via het registratiemenu voor deelnemers of leiding en staff! Wil je liever wat meer informatie over het proces, of over CISV in het algemeen? Kijk dan rond op de website of lees meer over het registratieproces.

Open posities

 • Programma:
 • JC
 • Youth Meeting (12-15 jaar)
 • Staf
 • Leider
 • Open posities voor:
 • 2 jongens & 1 meisje
 • 3 jongens
 • 1 Staffer voor Youth Meeting (12-15 jaar)
 • 2 leiders voor Youth Meeting (12-15 jaar, 4 kinderen per delegatie)
  3 leiders voor Village (6 kinderen per delegatie)

VACATURE Bestuurslid CISV Nederland Vicevoorzitter

, , ,

Bestuurslid CISV Nederland Vicevoorzitter – VACATURE

Over de hele wereld biedt CISV kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren. We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij de kinderen. We zijn een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie.

CISV Nederland is één van de 65 ‘National Associations’ die internationale programma’s organiseren: zomer- of winterkampen waar delegaties van leeftijdsgenoten (vanaf 11 jaar) vanuit verschillende landen onder begeleiding een aantal weken met elkaar doorbrengen. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers af naar programma’s over de hele wereld om de kracht van diversiteit te ervaren. De deelnemers leren over thema’s als diversiteit, conflicthantering, duurzaamheid en mensenrechten door zelf te ‘doen’. De kernwaarden van CISV zijn: vriendschap, enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking, iedereen telt mee.

Profielschets Vicevoorzitter

CISV Nederland zoekt naar een vicevoorzitter voor haar bestuur. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en bestaat uit zeven leden. De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de voorzitter, onderhoudt contact met een aantal commissies en is flexibel inzetbaar. De functie van vicevoorzitter betreft – net als alle andere functies binnen CISV Nederland – een onbetaalde functie.

Taken en verantwoordelijkheden

De taak van ieder bestuurslid is om ervoor te zorgen dat de doelen van CISV Nederland gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie; richtlijn is gemiddeld 4 uur per week (met pieken en dalen).

De vicevoorzitter:

• Vervangt de voorzitter waar dat nodig is;
• Staat de voorzitter bij in diens taken en fungeert als sparringpartner;
• Ondersteunt de voorzitter bij het nemen van initiatieven voor de strategische beleidsvoering ter bereiking van de CISV-doelstellingen;
• Is contactpersoon vanuit het bestuur voor diverse commissies;
• Is in staat bij een groot deel van de activiteiten aanwezig te zijn;
• Is een duizendpoot in het oppakken van taken van allerlei soort.

Functie-eisen

De vicevoorzitter dient te beschikken over:
• Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV;
• Goede kennis van CISV en ervaring met haar programma’s;
• Organisatievaardigheden;
• Een kritische, reflecterende blik en creatief denkvermogen;
• Een proactieve en flexibele houding;
• Oplossingsgerichtheid;
• In staat met verschillende doelgroepen (ouders, leiders, commissieleden) te communiceren.

Over het bestuur

Het dagelijks bestuur van CISV Nederland bestaat momenteel uit zeven leden: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, nationaal vertegenwoordiger (internationale contacten), programma-coördinator en een communicatie-/PR-coördinator. Samen met de voorzitters van de acht commissies vormen zij het algemeen bestuur van de organisatie. We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën. De bestuursleden dragen actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar heen, zoals een informatiedag voor delegatieleiders en stafleden, kennismakings-weekenden voor deelnemers en open dagen van programma’s. Ook functioneren zij als ‘noodprocedure’ (of hulplijn) tijdens programma’s. Bestuursvergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden en soms op weekenddagen bij één van de leden thuis. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar.

Reageren

Deze functie start per 1 juni 2021. Reageren kan tot en met 1 maart via vicevoorzitter@cisv.nl. Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via bovenstaand e-mailadres of bel naar 06-23712322 (Alexandra Heerkens – Thijssen), vicevoorzitter). De sollicitaties (motivatie en CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende bestuursleden. Gesprekken vinden (digitaal) plaats in maart.

Meer informatie over CISV Nederland vindt u op www.cisv.nl.

Presentaties Open Dag

Op de Open Dag zijn verschillende presentaties gegeven. Wil je deze nog eens rustig doornemen, dan kun je ze hier vinden.

Voor vragen kun je terecht bij de commissies.

Publicatie Jaarverslagen en Financieel Overzicht

CISV Nederland zorgt samen met het Dagelijks Bestuur en met inzet van haar leden dat de financiële situatie altijd goed op orde is. Daarnaast heeft CISV Nederland ook de verplichting als ANBI om  jaarlijks de juiste jaarcijfers te publiceren.

In dit bericht kun je meer lezen over de jaarcijfers van 2019, met een voorzichtige vooruitblik van beleid voor een uitzonderlijk jaar dat zal komen. Bij behoefte aan meer informatie over de ANBI-status van CISV Nederland of financiële vraagstukken kun je terecht op de speciale pagina voor Financïen en ANBI-status. Op deze pagina is ook het jaarverslag van 2018 gepubliceerd. Mocht je vraag alsnog onbeantwoord blijven, neem dan contact op met het Secretariaat van CISV Nederland.

CISV International annuleert alle internationale zomeractiviteiten

Zojuist heeft CISV International het bericht gepubliceerd dat alle internationale activiteiten voor de zomer heeft geannuleerd. Vanuit CISV Nederland steunen we dit besluit.

Dit houdt in dat niet alleen de kampen die in Nederland worden georganiseerd niet doorgaan, maar ook dat de Nederlandse delegaties die voor het buitenland gepland stonden, niet in het buitenland terecht kunnen. Als CISV Nederland snappen we dat dit besluit een enorme impact heeft. Sommigen keken al jaren uit naar deelname aan een Village, of hebben feest gevierd toen ze dit jaar JC mochten worden.

Bij de besluitvorming van CISV staat de veiligheid van onze deelnemers altijd voorop. Met dat als uitgangspunt is de redenering daarom als volgt geweest:

 1. Een paar weken wachten geeft naar verwachting geen extra duidelijkheid. Hierdoor kan er niet over een paar weken een beter geïnformeerd (wereldwijd) besluit worden genomen.
 2. De kans is aanzienlijk dat de schoolvakanties gaan schuiven, waardoor deelnemers, leiders en staff minder beschikbaar worden of zelfs last minute moeten afzeggen.
 3. Wanneer delegaties niet vol zijn of er een verandering komt in beschikbaarheid van leiding en staf, dan heeft dit grote impact op de kwaliteit van de programma’s.
 4. Die kwaliteit staat al onder druk, doordat het wereldwijd lastig is om CISV-leiding en staf op tijd en voldoende getraind te krijgen
  1. Zo heeft CISV Nederland haar eerste trainingsweekend ook moeten afzeggen
  2. En is het de vraag of het tweede weekend wat gepland staat voor mei door kan gaan

Dit verregaande besluit creëert nu duidelijkheid voor iedereen. Hierdoor kan CISV Nederland als stichting de aandacht richten op wat er wél mogelijk is en hoe dit kan worden opgevangen, onder andere op financiële wijze. Zo zal CISV Nederland op termijn onderzoeken of er extra activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Wij verwachten dat er veel vragen zijn. Vragen die gaan over gemaakte kosten, het terugkrijgen van deelnemersgeld, of je volgend jaar dan – ook al heb je een andere leeftijd – weer mag deelnemen aan hetzelfde programma, en zo nog veel meer.

Helaas hebben wij als CISV Nederland op dit moment nog niet alle antwoorden. Het is voor het eerst in de CISV-historie dat wereldwijd de activiteiten niet doorgaan. Daarom verzoek we jullie om zo min mogelijk te bellen, maar om vooral te mailen met vragen. Dit kan naar het e-mailadres: zomer2020@nl.cisv.org. Wekelijks zullen wij deze vragen meenemen in de communicatie op de woensdagen. Daarnaast zullen de FAQ’s regelmatig aangevuld worden. Deze vragen vind je bij FAQ.