Registratie Herfstkamp geopend

,

CISV Nederland is verheugd te kunnen mededelen dat het Herfstkamp dit jaar (voorlopig) doorgaat en zoals gebruikelijk in oktober zal plaatsvinden. Vanaf 18 september is het mogelijk om je kind(eren) in te schrijven voor het Herfstkamp op de website van CISV Nederland.

De inschrijvingen zullen vanaf 18 september open zijn en het is gedurende het hele weekend mogelijk om je te registreren. Dit kan wel betekenen dat niet iedereen gegarandeerd een plek krijgt, omdat we ons lotingssysteem zullen toepassen. Meer informatie hierover kunt u vinden op FAQ pagina van CISV Nederland.

Hoewel het Herfstkamp door kan gaan, betekent dit niet dat het Herfstkamp er uit zal zien zoals voorgaande jaren. Het is belangrijk dat wij de aanbevelingen van de overheid volgen en zullen daarom het kamp zodanig vormgeven dat het voldoet aan de richtlijnen van het RIVM.

Meer informatie over het Herfstkamp vind je op onze website. Indien er vragen zijn, kun je een bericht sturen naar seizoen@nl.cisv.org. Hopelijk tot binnenkort!

Winter Youth Meeting geannuleerd

,

CISV Nederland annuleert ondanks alle hoopvolle voorbereidingen de Winter Youth Meetingen van 2020-2021.

Helaas hebben we besloten om alle internationale activiteiten (Youth Meetings) voor deze winter te annuleren. Dit houdt in dat de kampen die in Nederland georganiseerd worden niet doorgaan, maar ook dat de Nederlandse delegaties die naar het buitenland zouden gaan niet worden uitgestuurd.

We waarderen het enorm dat jullie vertrouwen hebben in een internationale CISV-activiteit en dat jullie je (kind) hebben ingeschreven voor een winterprogramma. Op het moment van het openen van de inschrijving, hadden wij goede hoop dat de kampen doorgang konden vinden.

Reden van annulering:

Bij de besluitvorming van CISV staat de veiligheid van onze deelnemers altijd voorop. Met dat als uitgangspunt is de redenering daarom als volgt geweest:

We hebben gekeken naar de regelgeving voor kampen waar wij rekening mee moeten houden op het moment dat we een kamp zouden willen uitvoeren. Hierbij moet CISV Nederland niet alleen rekening houden met de COVID-19 regels vanuit het RIVM, maar ook de regels die vanuit CISV International worden opgelegd. De regels zouden verregaande invloed hebben op de organisatie van het kamp  vanwege de leeftijd van de deelnemers en de hoeveelheid volwassen leiders en staf die aanwezig zijn op het kamp. Ook denken we dat deze regels een grote impact hebben op de kern van een CISV programma door onder andere aanpassing van activiteiten en groepsvorming. De conclusie was daarom dan ook dat het niet mogelijk zou zijn een kamp uit te voeren zoals we dat graag zouden willen bij CISV.

Gezien de onzekerheid op het moment van een langzaam aankomende tweede golf en het constant wijzigingen van het reisadvies naar diverse landen door het ministerie van Buitenlandse zaken, denken wij dat het risico te groot is om delegaties uit te sturen. Ook hier speelt de grote impact op de kern van een CISV programma natuurlijk in onze overweging mee.

Overige activiteiten

Ondanks dat wij het ontzettend jammer vinden dat we de Youth Meetings deze winter niet door kunnen laten gaan, vinden we het belangrijk hier tijdig duidelijkheid over te geven. Daarom hebben we niet langer willen wachten met het nemen van dit besluit. Hierdoor kunnen we onze richten op de nationale activiteiten, zoals de open dag en een mogelijk herfstkamp (leeftijd 10-12), die gepland staan en we hopen dan ook dat die wel doorgang kunnen vinden.

Vragen naar aanleiding van dit besluit?

Wij begrijpen dat dit voor zowel jullie kinderen als voor jullie niet leuk is. Mochten jullie nog vragen hebben, mail ons vooral. Dit kan naar winter2020@nl.cisv.org

Tot slot hopen wij dat dit de laatste keer is dat wij programma’s niet door kunnen laten gaan vanwege COVID-19. Het zijn rare tijden maar we kijken uit naar een mooie toekomst met hopelijk volgend jaar een volle zomer.

Namens het Dagelijks Bestuur en de Riskmanager,

Anne Geertsema – Voorzitter

Update 3 Coronavirus – 19 maart 2020

, , , ,

N.a.v. de laatste ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben we drie veelgestelde vragen toegevoegd.

Moet ik gewoon doorgaan met het boeken van een ticket?

CISV Internationaal staat het normaal gesproken toe dat programma’s kosteloos geannuleerd worden tot 1 maart. Daarom maken wij onze delegaties pas daarna bekend. De drempel voor landen om daarna af te zeggen of de data van de kampen te veranderen is na deze datum veel hoger. Hierdoor komt dit in de praktijk nagenoeg niet voor. Gisteren (18 maart) heeft CISV Internationaal besloten om in dit uitzonderlijke Corona-jaar de deadline voor kosteloos annuleren of wijzigen te verschuiven naar 15 april.

Daardoor is op dit moment onzekerheid ontstaan over het doorgaan van de kampen. Wij raden daarom iedereen met klem aan te stoppen met het boeken van tickets en het aangaan van betalingsverplichtingen. De komende dagen / weken zal veel duidelijk worden over het doorgaan van de zomerprogramma’s. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over wat dit betekent voor de specifieke locaties laten wij dit uiteraard weten. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws of kijk op de internationale pagina over COVID-19.

Ik heb al een ticket besteld: krijg ik mijn geld terug via de internationale CISV verzekering?

Op dit moment zijn er nog geen officiële annuleringen gekomen van kampen waar we Nederlandse deelnemers naartoe zouden zenden. Dat betekent dus dat de kampen officieel gewoon doorgaan. Geld terugvragen ivm annulering is nu dus nog niet aan de orde.

Ook in het mogelijke geval van annulering is het verstandig om niet zomaar zelf tickets te cancellen. Wij raden hoe dan ook aan om de tips te volgen die staan in dit document (zie bijlage).

De situatie verandert van dag tot dag, ook voor ons. Normaal gesproken dekt de internationale CISV-verzekering annuleringen van kampen en daaraan verbonden tickets. We hebben alleen te maken met een gekke situatie. In het geval kampen daadwerkelijk geannuleerd gaan worden zoeken wij mee uit over hoe we de financiële impact voor iedereen zo beperkt mogelijk kunnen houden. Vanwege de schaal is er een kans dat de gemaakte kosten onder een uitzonderingsclausule gaan vallen en niet vergoed zullen worden. Voor nu raden we dus met klem aan – in tegenstelling tot wat we eerder hebben gecommuniceerd – om niet te boeken. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over wat dit betekent voor specifieke deelnemers laten wij dit uiteraard weten.

Is het wel veilig voor mijn kind om deel te nemen deze zomer?

Ieder land heeft getrainde Risk Managers. Het is niet voor niets dat CISV internationaal haar deadline voor het annuleren naar achteren heeft geschoven. Dit stelt alle CISV landen in staat om opnieuw  te bekijken of zij de kwaliteitseisen die wij stellen aan onze programma’s nog kunnen waarmaken. Net zoals op andere momenten vertrouwen wij onze internationale CISV-collega’s. Dit houdt in dat de mensen ter plaatse de beste inschatting kunnen maken van of het wel of niet verstandig is om een activiteit door te laten gaan. Zo zullen wij vanuit CISV Nederland binnenkort ook deze afweging opnieuw maken: zowel voor het organiseren van onze activiteiten als het uitsturen van deelnemers.

Update 2 Coronavirus – Impact op activiteiten CISV Nederland – 15 maart

, , , ,

De situatie rondom Coronavirus wordt continu gemonitord door zowel de internationale riskmanagers als onze lokale riskmanager. Alle riskmanagers binnen CISV zijn door CISV International uitgebreid getraind, ook voor dit soort situaties.

Voorbereidingsactiviteiten delegaties

Op dit moment gaan alle internationale programma’s waar we vanuit CISV Nederland deelnemers heen laten gaan door. Vanzelfsprekend kan deze situatie van dag tot dag veranderen en houden wij dit goed in de gaten. Vanuit CISV Nederland volgen wij het advies van de Rijksoverheid en het RIVM om onnodige sociale contact te mijden.

Tips: Met een beetje creativiteit kan er toch begonnen worden met het leren kennen van elkaar op afstand. Zo kunnen er natuurlijk wel appgroepen opgezet worden, belrondjes gedaan worden en foto’s worden gedeeld van hoe iedereen met deze situatie omgaat.

Training leiders en staf

Eind maart staat het eerste trainingsweekend gepland voor leiders en staf. We hebben besloten deze uit te stellen. Bekijk de pagina van het evenement zelf voor meer informatie.

Tips: houd waar mogelijk rekeing met deelname aan het andere LTW – deze staat gepland van 17 tot 19 april. Rond 20 maart zal er ook vanuit CISV Internationaal een e-learning beschikbaar komen.

Status CISV activiteiten:

Nationaal (voorjaar): Helaas hebben we  besloten dat het op dit moment niet haalbaar is om de Familiedag op 5 april door te laten gaan. Wij gaan er alles aan doen om dit evenement alsnog doorgant te laten vinden. Op dit moment zij we daarvoor op zoek naar een geschikt moment in mei / juni. Houdt deze pagina en onze nieuwsbrief in de gaten voor verdere updates.

Internationaal (zomer): De verwachting is dat het virus, net als een verkoudheidsvirus, zal afzwakken richting de zomer. Hierdoor zijn er geen waarschuwingen afgegeven of wijzigingen gedaan voor de programma’s die door CISV in Europa worden georganiseerd. Op dit moment is er wereldwijd één CISV kamp afgezegd: namelijk in China. Daar heeft de lokale CISV organisatie als gevolg van het Corona Virus niet de capaciteit om het kamp goed genoeg voor te bereiden.

Update: Door de mate waarmee het virus nu wereldwijde impact heeft op de dagelijkse gang van zaken, zijn verdere afzegging niet uitgesloten. Uiteraard doen we er alles aan om dit te voorkomen en berichten we iedereen zodra dit het geval mocht zijn.

Bij een eventuele annuerling van kampen geldt voor de programmakosten de algemene voorwaarden van CISV Nederland. Dit houdt in dat er bij annulering van een kamp restitutie van de programmakosten plaats zal vinden, met aftrek van de reeds door CISV gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld kan kosten van het kennismakingweekend, etc.

Advies vanuit CISV Nederland op boeken tickets

Vanuit CISV Internationaal is er alleen voor de activiteiten in Singapore en Hong Kong gecommuniceerd om vertraagd te boeken. Dat wil zeggen dat wordt gevraagd aan deelnemers naar die landen om niet voor 1 april een ticket te boeken: boeken voor die tijd levert uitsluitsel op van de annuleringsverzekering.

Update: Hoewel dit nog steeds het officiele beleid is vanuit CISV Internationaal, zien we vanuit CISV Nederland dat verzekeringsinstanties strenger worden met uitkeren en zich vaker beroepen op overmacht. Hierdoor advsieren wij iedereen die nog niet geboekt heeft voor deelname in de zomer 2020 om waar mogelijk het boeken te vertragen. Zodra er updates volgen vanuit CISV Internationaal met betrekking op de verzekeringen, melden wij ons. Wij verwachten dit binnen twee weken.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met riskmanager@nl.cisv.org of pr@nl.cisv.org.

Update 1 Coronavirus – CISV Riskmanagement en het virus – 6 maart

, , , ,

Vanzelfsprekend vragen sommige betrokkenen bij CISV zich af hoe CISV rekening houdt met het Coronavirus. Gelukkig hechten wij binnen CISV een groot belang aan risico-management. Daardoor wordt de situatie rondom Coronavirus continu gemonitord door zowel de internationale riskmanager als de lokale riskmanagers. Alle riskmanagers binnen CISV zijn door CISV International uitgebreid getraind, ook voor dit soort situaties. Coronavirus

De kampen gaan gewoon door

Op dit moment is er wereldwijk één CISV kamp afgezegd: namelijk in China. Daar heeft de lokale CISV organisatie als gevolg van het Corona Virus niet de capaciteit om het kamp goed genoeg voor te bereiden.

Voor alle overige CISV programma’s die in 2020 worden georganiseerd is het namelijk nu de verwachting dat deze geen hinder ondervinden van het Coronavirus en daarom veilig georganiseerd kunnen worden. Mocht dit toch nog veranderen om wat voor reden dan ook, dan geldt dat na 1 maart de gemaakte kosten voor het boeken van een vlucht door de reisverzekering van CISV worden gedekt. Voor de programmakosten gelden dan de algemene voorwaarden van CISV Nederland. Dit houdt in dat er bij annulering van een kamp restitutie van de programmakosten plaats zal vinden, met aftrek van de reeds door CISV gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld kan kosten van het kennismakingweekend, etc.

Let op: Impact op boeken tickets en reisverzekering programma’s zomer 2020

De verwachting is dat het virus, net als een verkoudheidsvirus, zal afzwakken richting de zomer. Hierdoor zijn er geen waarschuwingen afgegeven of wijzigingen gedaan voor de programma’s die door CISV in Europa worden georganiseerd. Voor de CISV programma’s in Singapore en Hong Kong is dat anders. Daar geldt op dit moment een dringend verzoek om vertraagd te boeken. Dat wil zeggen dat wordt gevraagd aan deelnemers naar die landen om niet voor 1 april een ticket te boeken: indien dit wel gebeurt en het kamp wordt afgezegd dan zal de annuleringsverzekering van CISV niet uitkeren.

Gelukkig heeft CISV Nederland (dit jaar) geen deelnemers gepland staan voor activiteiten in één van deze drie genoemde landen. Het raakt ons dus (vooralsnog) niet.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met riskmanager@nl.cisv.org of pr@nl.cisv.org.

CISV Familiedag – Uitgesteld

Update: In verband met het Corona-virus is de CISV Familiedag uitgesteld voor onbepaalde tijd. Zodra wij meer weten over het vervolg, zullen we deze informatie naar iedereen communiceren. 

CISV Family Day

CISV Family Day op 7 april 2019

Op zondag 7 april 2019 zal er de CISV Family Day plaatsvinden in Amersfoort! Een dag vol CISV-activiteiten met voor ieder wat wils: jong of oud, denker of doener, CISV’er of juist niet. Deze dag wordt onvergetelijk! Dus neem ouders, kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten, buren, en vrienden en vriendinnen mee naar de CISV Family Day! Aarzel niet om deze dag te combineren met bijvoorbeeld een reünie of delegatieweekend.

Het programma start om 10:30 uur en duurt tot 18:00 uur, incl. lunchhap en borrel.

Locatie: Clubhuis Karel Doorman, De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort

Meer informatie: familyday@nl.cisv.org, 0624552415 (Annelies)
Schrijf je in via deze link: https://tinyurl.com/cisvfamilyday

Max vertelt: Kitchenstaf WYM

Max was dit jaar Kitchenstaff bij de Winter Youth Meeting in Nederland. Hij heeft samen met de andere Kitchenstaffers ervoor gezorgd dat er elke dag heerlijk eten op tafel stond.  Deze vette ervaring wil hij graag met jullie delen, dus ga er voor zitten en lees snel verder!

Max: “Vanaf 2013 ben ik al actief binnen CISV, begonnen als Village deelnemer in Zweden. Verder heb ik meegedaan aan een Youth Meeting, Step Up en ben ik zelfs deze zomer deelnemer geweest als JC. Ik had echter nog nooit een Winter Youth Meeting meegemaakt, en dat ik nu Kitchenstaff mocht zijn, was de beste manier om 8 mooie dagen in de kerstvakantie te mee te maken.

Max / Kitchenstaff / Gladiator / Ridder / Keukenprinses

Mijn taak was erg simpel, zorg dat er eten is in de middag en de avond. Voor de rest kun je doen waar je zin in hebt. (De “delegation of the day” zorgde namelijk voor het klaarzetten van het ontbijt). Echter vond ik, overigens de andere kitchenstaffers ook, dat we zo veel mogelijk van het kamp wilden meemaken. Het lukte niet om de eerste activiteit mee toe doen, en vaak was het ook lastig de tweede activiteit volledig mee te doen, dit kwam doordat we in deze tijd bezig waren met het voorbereiden van het eten. Maar, er was wel de mogelijkheid om, na het avond eten, de derde activiteit mee te doen. Wij als Kitchenstaffers hadden zelfs de wedstrijd van de activiteit “dress the leader” gewonnen. Dress the leader is een activiteit waarbij je (vaak) je eigen leider zo mooi, gek, raar of leuk mogelijk aankleedt/ versiert, en vervolgens een modeshow loopt. Na het avondeten kregen we te horen dat de activiteit “dress the leader” zou plaatsvinden, en wij vonden het een leuk idee om mee te doen. In eerste instantie zouden we mee doen als “surprise guest”, en terwijl alle leiders werden mooi gemaakt, werd ik door Timo, Mechteld en Julia opgemaakt in ons koninkrijk, ook wel bekend als de keuken. Na mijn prachtige optreden als een combinatie van gladiator, ridder en keukenprinses hadden we (maar net) gewonnen.

Naast het koken en het meedoen aan geweldige activiteiten heb ik enorm veel fantastische mensen ontmoet. Al vanaf het eerste uur, toen de delegatie van India eerder was aangekomen, waren we al aan het lachen. Naast India heb ik ook mensen ontmoet uit Roemenië, Litouwen, Noorwegen en natuurlijk ons eigen vertrouwde Nederland. Ondanks dat je niet alle activiteiten mee doet, kun je wel enorm leuke momenten beleven. Ik ga daar echter nu niet al te ver op in, want je kent het, “what happens in CISV, stays in CISV” 😉

Ik heb echt een geweldige tijd gehad, en ik ga dit zeker vaker doen de komende jaren. Bedankt aan iedereen waarmee ik mijn koninkrijk/ heiligdom “de keuken” mee heb mogen delen; Mechteld, Timo, Julia, Pieter, Phebe, Noor, Cynthia, Janne en alle andere Staffers, leiders en kinderen die gezellig even binnen liepen!

Houdoe en een dikke kus van Max!”

Max, hartelijk dank voor het delen van deze ervaring! Kijk verder op de website als je door dit verhaal meer wilt weten over de verschillende programma’s of je meteen wilt inschrijven.

Ontwerp je eigen CISV-trui!

Karel in zijn zelfontworpen trui, passend bij het jaarthema van 2018: Diversity

Afgelopen jaar organiseerde CISV Nederland voor het eerst een wedstrijd waarbij iedereen werd opgeroepen hun eigen jaartrui te ontwerpen. Karel (11) won deze wedstrijd (zie foto) en kon met zijn zelfontworpen trui op Village!

Ook dit jaar heb je de kans om te shinen in je zelfontworpen trui! Laat je creativiteit de vrije loop en maak een ontwerp dat past bij het jaarthema van 2019: Conflict and Resolution.

Nieuw dit jaar: een juryprijs én een publieksprijs. De winnaar van de publieksprijs (meeste stemmen via Social Media) wint zijn of haar ontwerp als uniek design op t-shirt. De winnaar van de juryprijs wint zijn of haar ontwerp op trui en dat design zal verkocht worden in de CISV webshop.

Stuur je ontwerp voor 1 januari in naar jaartrui@nl.cisv.org.

Voorwaarden

  • Je ontwerp is binnen voor 31 december 2018, 23.59.
  • Je ontwerp is verstuurd naar jaartrui@nl.cisv.org
  • Je ontwerp wordt eigendom van CISV Nederland.
  • Je gaat akkoord met het publiceren van een foto van jou in de trui/t-shirt ter promotie.