Vacature Bestuurslid – Programma Coördinator

, , , ,

Ondanks dat alle zomeractiviteiten van 2020 zijn geannuleerd, kijken wij ook al voorzichtig naar de volgende ronde. Door (aankomende) wisselingen van het Dagelijks Bestuur is CISV Nederland op zoek naar een enthousiast bestuurslid voor de functie Programma Coördinator. Deze functie start per juli 2020. Mocht je willen reageren op deze vacature, dit kan tot 30 april via voorzitter@nl.cisv.org

Volledige vacaturebeschrijving

Over de hele wereld biedt CISV kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren. We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij de kinderen. We zijn een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie. 

CISV Nederland is één van de 60 ‘National Associations’ die internationale programma’s organiseren: zomer- of winterkampen waar delegaties van leeftijdsgenoten (vanaf 11 jaar) vanuit verschillende landen onder begeleiding een aantal weken met elkaar doorbrengen. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers af naar programma’s over de hele wereld om de kracht van diversiteit te ervaren. De deelnemers leren over thema’s als diversiteit, conflicthantering, duurzaamheid en mensenrechten door zelf te ‘doen’. De kernwaarden van CISV zijn: vriendschap, enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking, iedereen telt mee. 

Profielschets Programma Coördinator

CISV Nederland zoekt naar een nieuwe programma coördinator voor haar bestuur. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en bestaat uit acht leden. De programma coördinator is verantwoordelijk voor de logistieke organisatie van CISV: vooral het contact houden en afspraken maken met kamplocaties. De functie van programma coördinator betreft – net als alle andere functies binnen CISV Nederland – een onbetaalde functie.

Taken en verantwoordelijkheden

De taak van ieder bestuurslid is om ervoor te zorgen dat de doelen van CISV Nederland gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie; richtlijn is gemiddeld 4 uur per week (met pieken en dalen).

De programma coördinator:

 • Maakt alle reserveringen van locaties voor activiteiten van CISV, en onderhoudt al het overige contact met locaties voor activiteiten, gerelateerd aan het boeken van deze locaties of het controleren van beschikbaarheid en prijzen; 
 • Is contactpersoon voor alle praktische kampgerelateerde zaken, en onderhoudt nauw contact met stafbegeleiders vanuit programmacommissies; 
 • Verzamelt en actualiseert gegevens over locaties en beoordeelt die op hun geschiktheid voor de activiteiten van CISV Nederland. De betreffende gegevens worden gehouden in een ook voor de commissies toegankelijke database; 
 • Houdt overzicht op logistieke onderwerpen, met betrekking tot bijvoorbeeld opslag en vervoer van kampbenodigdheden en vrijwilligers die daarbij willen helpen; 
 • Maakt noodprocedures voor de kampen en coördineert, samen met de voorzitter, de evaluatie van de Noodprocedure na afloop van programma’s.

Functie-eisen

De programma coördinator dient te beschikken over:

 • Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV;
 • Basiskennis van CISV en haar programma’s;
 • Organisatievaardigheden;
 • Proactief;
 • Oplossingsgericht;
 • Goed in staat overzicht te houden van alle beschikbare en geboekte locaties;
 • In staat een netwerk op te bouwen en te behouden, tevens ben je niet bang stevig te onderhandelen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

Over het bestuur

Het dagelijks bestuur van CISV Nederland bestaat momenteel acht leden: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, nationaal vertegenwoordiger (internationale contacten), programma-coördinator en twee communicatie-/PR-coördinatoren. Samen met de voorzitters van de acht commissies vormen zij het algemeen bestuur van de organisatie. We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën. De bestuursleden dragen actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar heen, zoals een informatiedag voor delegatieleiders en stafleden, kennismakings-weekenden voor deelnemers, en open dagen van programma’s. Ook functioneren zij als ‘noodprocedure’ (of hulplijn) tijdens programma’s. Bestuursvergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden of weekenddagen, bij één van de leden thuis. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar.

Reageren

Deze functie start per juli 2020. Reageren kan tot en met 30 april via voorzitter@nl.cisv.org. Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via bovenstaand e-mailadres of 06-53117847 (Anne Geertsema). De sollicitaties (motivatie en CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende bestuursleden. Gesprekken vinden plaats in mei/juni.

Meer informatie over CISV Nederland vindt u op www.cisv.nl

Update 3 Coronavirus – 19 maart 2020

, , , ,

N.a.v. de laatste ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben we drie veelgestelde vragen toegevoegd.

Moet ik gewoon doorgaan met het boeken van een ticket?

CISV Internationaal staat het normaal gesproken toe dat programma’s kosteloos geannuleerd worden tot 1 maart. Daarom maken wij onze delegaties pas daarna bekend. De drempel voor landen om daarna af te zeggen of de data van de kampen te veranderen is na deze datum veel hoger. Hierdoor komt dit in de praktijk nagenoeg niet voor. Gisteren (18 maart) heeft CISV Internationaal besloten om in dit uitzonderlijke Corona-jaar de deadline voor kosteloos annuleren of wijzigen te verschuiven naar 15 april.

Daardoor is op dit moment onzekerheid ontstaan over het doorgaan van de kampen. Wij raden daarom iedereen met klem aan te stoppen met het boeken van tickets en het aangaan van betalingsverplichtingen. De komende dagen / weken zal veel duidelijk worden over het doorgaan van de zomerprogramma’s. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over wat dit betekent voor de specifieke locaties laten wij dit uiteraard weten. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws of kijk op de internationale pagina over COVID-19.

Ik heb al een ticket besteld: krijg ik mijn geld terug via de internationale CISV verzekering?

Op dit moment zijn er nog geen officiële annuleringen gekomen van kampen waar we Nederlandse deelnemers naartoe zouden zenden. Dat betekent dus dat de kampen officieel gewoon doorgaan. Geld terugvragen ivm annulering is nu dus nog niet aan de orde.

Ook in het mogelijke geval van annulering is het verstandig om niet zomaar zelf tickets te cancellen. Wij raden hoe dan ook aan om de tips te volgen die staan in dit document (zie bijlage).

De situatie verandert van dag tot dag, ook voor ons. Normaal gesproken dekt de internationale CISV-verzekering annuleringen van kampen en daaraan verbonden tickets. We hebben alleen te maken met een gekke situatie. In het geval kampen daadwerkelijk geannuleerd gaan worden zoeken wij mee uit over hoe we de financiële impact voor iedereen zo beperkt mogelijk kunnen houden. Vanwege de schaal is er een kans dat de gemaakte kosten onder een uitzonderingsclausule gaan vallen en niet vergoed zullen worden. Voor nu raden we dus met klem aan – in tegenstelling tot wat we eerder hebben gecommuniceerd – om niet te boeken. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over wat dit betekent voor specifieke deelnemers laten wij dit uiteraard weten.

Is het wel veilig voor mijn kind om deel te nemen deze zomer?

Ieder land heeft getrainde Risk Managers. Het is niet voor niets dat CISV internationaal haar deadline voor het annuleren naar achteren heeft geschoven. Dit stelt alle CISV landen in staat om opnieuw  te bekijken of zij de kwaliteitseisen die wij stellen aan onze programma’s nog kunnen waarmaken. Net zoals op andere momenten vertrouwen wij onze internationale CISV-collega’s. Dit houdt in dat de mensen ter plaatse de beste inschatting kunnen maken van of het wel of niet verstandig is om een activiteit door te laten gaan. Zo zullen wij vanuit CISV Nederland binnenkort ook deze afweging opnieuw maken: zowel voor het organiseren van onze activiteiten als het uitsturen van deelnemers.

Update 2 Coronavirus – Impact op activiteiten CISV Nederland – 15 maart

, , , ,

De situatie rondom Coronavirus wordt continu gemonitord door zowel de internationale riskmanagers als onze lokale riskmanager. Alle riskmanagers binnen CISV zijn door CISV International uitgebreid getraind, ook voor dit soort situaties.

Voorbereidingsactiviteiten delegaties

Op dit moment gaan alle internationale programma’s waar we vanuit CISV Nederland deelnemers heen laten gaan door. Vanzelfsprekend kan deze situatie van dag tot dag veranderen en houden wij dit goed in de gaten. Vanuit CISV Nederland volgen wij het advies van de Rijksoverheid en het RIVM om onnodige sociale contact te mijden.

Tips: Met een beetje creativiteit kan er toch begonnen worden met het leren kennen van elkaar op afstand. Zo kunnen er natuurlijk wel appgroepen opgezet worden, belrondjes gedaan worden en foto’s worden gedeeld van hoe iedereen met deze situatie omgaat.

Training leiders en staf

Eind maart staat het eerste trainingsweekend gepland voor leiders en staf. We hebben besloten deze uit te stellen. Bekijk de pagina van het evenement zelf voor meer informatie.

Tips: houd waar mogelijk rekeing met deelname aan het andere LTW – deze staat gepland van 17 tot 19 april. Rond 20 maart zal er ook vanuit CISV Internationaal een e-learning beschikbaar komen.

Status CISV activiteiten:

Nationaal (voorjaar): Helaas hebben we  besloten dat het op dit moment niet haalbaar is om de Familiedag op 5 april door te laten gaan. Wij gaan er alles aan doen om dit evenement alsnog doorgant te laten vinden. Op dit moment zij we daarvoor op zoek naar een geschikt moment in mei / juni. Houdt deze pagina en onze nieuwsbrief in de gaten voor verdere updates.

Internationaal (zomer): De verwachting is dat het virus, net als een verkoudheidsvirus, zal afzwakken richting de zomer. Hierdoor zijn er geen waarschuwingen afgegeven of wijzigingen gedaan voor de programma’s die door CISV in Europa worden georganiseerd. Op dit moment is er wereldwijd één CISV kamp afgezegd: namelijk in China. Daar heeft de lokale CISV organisatie als gevolg van het Corona Virus niet de capaciteit om het kamp goed genoeg voor te bereiden.

Update: Door de mate waarmee het virus nu wereldwijde impact heeft op de dagelijkse gang van zaken, zijn verdere afzegging niet uitgesloten. Uiteraard doen we er alles aan om dit te voorkomen en berichten we iedereen zodra dit het geval mocht zijn.

Bij een eventuele annuerling van kampen geldt voor de programmakosten de algemene voorwaarden van CISV Nederland. Dit houdt in dat er bij annulering van een kamp restitutie van de programmakosten plaats zal vinden, met aftrek van de reeds door CISV gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld kan kosten van het kennismakingweekend, etc.

Advies vanuit CISV Nederland op boeken tickets

Vanuit CISV Internationaal is er alleen voor de activiteiten in Singapore en Hong Kong gecommuniceerd om vertraagd te boeken. Dat wil zeggen dat wordt gevraagd aan deelnemers naar die landen om niet voor 1 april een ticket te boeken: boeken voor die tijd levert uitsluitsel op van de annuleringsverzekering.

Update: Hoewel dit nog steeds het officiele beleid is vanuit CISV Internationaal, zien we vanuit CISV Nederland dat verzekeringsinstanties strenger worden met uitkeren en zich vaker beroepen op overmacht. Hierdoor advsieren wij iedereen die nog niet geboekt heeft voor deelname in de zomer 2020 om waar mogelijk het boeken te vertragen. Zodra er updates volgen vanuit CISV Internationaal met betrekking op de verzekeringen, melden wij ons. Wij verwachten dit binnen twee weken.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met riskmanager@nl.cisv.org of pr@nl.cisv.org.

Update 1 Coronavirus – CISV Riskmanagement en het virus – 6 maart

, , , ,

Vanzelfsprekend vragen sommige betrokkenen bij CISV zich af hoe CISV rekening houdt met het Coronavirus. Gelukkig hechten wij binnen CISV een groot belang aan risico-management. Daardoor wordt de situatie rondom Coronavirus continu gemonitord door zowel de internationale riskmanager als de lokale riskmanagers. Alle riskmanagers binnen CISV zijn door CISV International uitgebreid getraind, ook voor dit soort situaties. Coronavirus

De kampen gaan gewoon door

Op dit moment is er wereldwijk één CISV kamp afgezegd: namelijk in China. Daar heeft de lokale CISV organisatie als gevolg van het Corona Virus niet de capaciteit om het kamp goed genoeg voor te bereiden.

Voor alle overige CISV programma’s die in 2020 worden georganiseerd is het namelijk nu de verwachting dat deze geen hinder ondervinden van het Coronavirus en daarom veilig georganiseerd kunnen worden. Mocht dit toch nog veranderen om wat voor reden dan ook, dan geldt dat na 1 maart de gemaakte kosten voor het boeken van een vlucht door de reisverzekering van CISV worden gedekt. Voor de programmakosten gelden dan de algemene voorwaarden van CISV Nederland. Dit houdt in dat er bij annulering van een kamp restitutie van de programmakosten plaats zal vinden, met aftrek van de reeds door CISV gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld kan kosten van het kennismakingweekend, etc.

Let op: Impact op boeken tickets en reisverzekering programma’s zomer 2020

De verwachting is dat het virus, net als een verkoudheidsvirus, zal afzwakken richting de zomer. Hierdoor zijn er geen waarschuwingen afgegeven of wijzigingen gedaan voor de programma’s die door CISV in Europa worden georganiseerd. Voor de CISV programma’s in Singapore en Hong Kong is dat anders. Daar geldt op dit moment een dringend verzoek om vertraagd te boeken. Dat wil zeggen dat wordt gevraagd aan deelnemers naar die landen om niet voor 1 april een ticket te boeken: indien dit wel gebeurt en het kamp wordt afgezegd dan zal de annuleringsverzekering van CISV niet uitkeren.

Gelukkig heeft CISV Nederland (dit jaar) geen deelnemers gepland staan voor activiteiten in één van deze drie genoemde landen. Het raakt ons dus (vooralsnog) niet.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met riskmanager@nl.cisv.org of pr@nl.cisv.org.

CISV Familiedag – Uitgesteld

Update: In verband met het Corona-virus is de CISV Familiedag uitgesteld voor onbepaalde tijd. Zodra wij meer weten over het vervolg, zullen we deze informatie naar iedereen communiceren. 

CISV Family Day

CISV Family Day op 7 april 2019

Op zondag 7 april 2019 zal er de CISV Family Day plaatsvinden in Amersfoort! Een dag vol CISV-activiteiten met voor ieder wat wils: jong of oud, denker of doener, CISV’er of juist niet. Deze dag wordt onvergetelijk! Dus neem ouders, kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten, buren, en vrienden en vriendinnen mee naar de CISV Family Day! Aarzel niet om deze dag te combineren met bijvoorbeeld een reünie of delegatieweekend.

Het programma start om 10:30 uur en duurt tot 18:00 uur, incl. lunchhap en borrel.

Locatie: Clubhuis Karel Doorman, De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort

Meer informatie: familyday@nl.cisv.org, 0624552415 (Annelies)
Schrijf je in via deze link: https://tinyurl.com/cisvfamilyday

Max vertelt: Kitchenstaf WYM

Max was dit jaar Kitchenstaff bij de Winter Youth Meeting in Nederland. Hij heeft samen met de andere Kitchenstaffers ervoor gezorgd dat er elke dag heerlijk eten op tafel stond.  Deze vette ervaring wil hij graag met jullie delen, dus ga er voor zitten en lees snel verder!

Max: “Vanaf 2013 ben ik al actief binnen CISV, begonnen als Village deelnemer in Zweden. Verder heb ik meegedaan aan een Youth Meeting, Step Up en ben ik zelfs deze zomer deelnemer geweest als JC. Ik had echter nog nooit een Winter Youth Meeting meegemaakt, en dat ik nu Kitchenstaff mocht zijn, was de beste manier om 8 mooie dagen in de kerstvakantie te mee te maken.

Max / Kitchenstaff / Gladiator / Ridder / Keukenprinses

Mijn taak was erg simpel, zorg dat er eten is in de middag en de avond. Voor de rest kun je doen waar je zin in hebt. (De “delegation of the day” zorgde namelijk voor het klaarzetten van het ontbijt). Echter vond ik, overigens de andere kitchenstaffers ook, dat we zo veel mogelijk van het kamp wilden meemaken. Het lukte niet om de eerste activiteit mee toe doen, en vaak was het ook lastig de tweede activiteit volledig mee te doen, dit kwam doordat we in deze tijd bezig waren met het voorbereiden van het eten. Maar, er was wel de mogelijkheid om, na het avond eten, de derde activiteit mee te doen. Wij als Kitchenstaffers hadden zelfs de wedstrijd van de activiteit “dress the leader” gewonnen. Dress the leader is een activiteit waarbij je (vaak) je eigen leider zo mooi, gek, raar of leuk mogelijk aankleedt/ versiert, en vervolgens een modeshow loopt. Na het avondeten kregen we te horen dat de activiteit “dress the leader” zou plaatsvinden, en wij vonden het een leuk idee om mee te doen. In eerste instantie zouden we mee doen als “surprise guest”, en terwijl alle leiders werden mooi gemaakt, werd ik door Timo, Mechteld en Julia opgemaakt in ons koninkrijk, ook wel bekend als de keuken. Na mijn prachtige optreden als een combinatie van gladiator, ridder en keukenprinses hadden we (maar net) gewonnen.

Naast het koken en het meedoen aan geweldige activiteiten heb ik enorm veel fantastische mensen ontmoet. Al vanaf het eerste uur, toen de delegatie van India eerder was aangekomen, waren we al aan het lachen. Naast India heb ik ook mensen ontmoet uit Roemenië, Litouwen, Noorwegen en natuurlijk ons eigen vertrouwde Nederland. Ondanks dat je niet alle activiteiten mee doet, kun je wel enorm leuke momenten beleven. Ik ga daar echter nu niet al te ver op in, want je kent het, “what happens in CISV, stays in CISV” 😉

Ik heb echt een geweldige tijd gehad, en ik ga dit zeker vaker doen de komende jaren. Bedankt aan iedereen waarmee ik mijn koninkrijk/ heiligdom “de keuken” mee heb mogen delen; Mechteld, Timo, Julia, Pieter, Phebe, Noor, Cynthia, Janne en alle andere Staffers, leiders en kinderen die gezellig even binnen liepen!

Houdoe en een dikke kus van Max!”

Max, hartelijk dank voor het delen van deze ervaring! Kijk verder op de website als je door dit verhaal meer wilt weten over de verschillende programma’s of je meteen wilt inschrijven.

Ontwerp je eigen CISV-trui!

Karel in zijn zelfontworpen trui, passend bij het jaarthema van 2018: Diversity

Afgelopen jaar organiseerde CISV Nederland voor het eerst een wedstrijd waarbij iedereen werd opgeroepen hun eigen jaartrui te ontwerpen. Karel (11) won deze wedstrijd (zie foto) en kon met zijn zelfontworpen trui op Village!

Ook dit jaar heb je de kans om te shinen in je zelfontworpen trui! Laat je creativiteit de vrije loop en maak een ontwerp dat past bij het jaarthema van 2019: Conflict and Resolution.

Nieuw dit jaar: een juryprijs én een publieksprijs. De winnaar van de publieksprijs (meeste stemmen via Social Media) wint zijn of haar ontwerp als uniek design op t-shirt. De winnaar van de juryprijs wint zijn of haar ontwerp op trui en dat design zal verkocht worden in de CISV webshop.

Stuur je ontwerp voor 1 januari in naar jaartrui@nl.cisv.org.

Voorwaarden

 • Je ontwerp is binnen voor 31 december 2018, 23.59.
 • Je ontwerp is verstuurd naar jaartrui@nl.cisv.org
 • Je ontwerp wordt eigendom van CISV Nederland.
 • Je gaat akkoord met het publiceren van een foto van jou in de trui/t-shirt ter promotie.