Ik heb bij inschrijving de verkeerde beschikbaarheidsdata doorgegeven, kan dit achteraf nog aangepast worden?

Dit is niet mogelijk. De opgegeven beschikbaarheid is een ontzettend belangrijk onderdeel van de inschrijving. Op basis van die beschikbaarheid wordt automatisch bepaald of er nog plek beschikbaar is. Die plek wordt vanaf dat moment dus voor jullie gereserveerd, wat betekent dat iemand anders zich niet meer kan inschrijven. De indeling wordt een onmogelijke puzzel als de beschikbaarheidsdata op een ander moment aangepast worden. Let daarom goed op dat je de juiste data doorgeeft; je wordt hieraan gehouden.

Als wij na inschrijving van gedachten veranderen, krijgen we dan ons geld terug?

Dit is afhankelijk van de datum van annulering. Tot een dag na het verplichte Kennismakingsweekend in februari, kan je besluiten van deelname af te zien. Je krijgt dan de betaling terug, min €85 administratiekosten. Daarna is die mogelijkheid er niet meer. Meer informatie hierover is te vinden in de Algemene Voorwaarden.

Waar kan ik terecht met verdere vragen over inschrijven?

Indien andere vragen dan hierboven aan de orde zijn gekomen, kunt u zich wenden tot het secretariaat van CISV Nederland.

Krijg ik mijn inschrijfgeld terug wanneer ik me heb ingeschreven en alsnog andere plannen maak voor de zomervakantie?

,

Inschrijving is bindend. Zie voor de annuleringsvoorwaarden Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van CISV Nederland (te downloaden via https://cisv.nl/download/algemene-voorwaarden/).

Kan ik de inschrijvingsprocedure vervolgens opstarten voor een ander CISV programma?

Indien er voor uw kind een ander programma beschikbaar is (bijvoorbeeld Step Up wanneer Youth Meeting vol is), kunt u de procedure nogmaals online doorlopen.

Wat betekent het om een reserveplaats te hebben?

Op dit moment worden alleen inschrijvingen opengezet waarvoor CISV Nederland een definitieve uitnodiging heeft ontvangen. Het verleden leert ons echter dat er vaak in de loop van het jaar uitnodigingen bijkomen. Als reservedeelnemer komt u(w kind) in aanmerking voor één van deze plekken.

Bij de inschrijving betaalt u een bedrag van € 85. Dit is om deel te kunnen nemen aan het Kennismakingsweekend in februari: hier nemen deelnemers die op de reservelijst staan ook aan deel, zodat zij vast kennis kunnen maken met hun eventuele delegatiegenootjes en leider.

Op het moment dat een reserveplaats wordt omgezet in een definitieve plaats ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Er wordt u ook een betaallink gestuurd voor de rest van het verschuldigde deelnamebedag.

Ondanks dat in het verleden vaak veel reserveplaatsen omgezet zijn in definitieve plaatsen, is die garantie er niet. CISV Nederland doet er echter haar uiterste best voor.

Wat gebeurt er wanneer er meer belangstelling is voor een programma dan beschikbare plaatsen?

Voor ieder programma zijn er naast de gegarandeerde plaatsen een aantal reserveplaatsen beschikbaar. Voor de reserveplaatsen kunt u zich gewoon inschrijven. Krijgt u de melding dat er aan de hand van de opgegeven variabelen geen plaatsen meer zijn? Dan kunt u het eventueel een tijd later nog eens proberen: het zou kunnen dat er nog plekken vrijgegeven worden. Lukt dat niet, laat dan het secretariaat (secretariaat@nl.cisv.org) weten dat u geïnteresseerd bent. Mochten er onverwacht nog meer plaatsen vrijkomen, dan weten wij u te vinden.

Krijg ik mijn geld terug als de deelnemer niet geplaatst is?

,

De deelnemer wordt geplaatst op basis van de gegevens en vakantiedata die worden ingevoerd bij inschrijving. Indien u een bevestiging van inschrijving ontvangt en binnen 48 uur (aan)betaalt, is er een plaats voor de deelnemer gereserveerd.

Wanneer uw kind deelneemt aan het Kennismakingsweekend, maar de maandag aansluitend op dit weekend besluit zich terug te trekken, wordt op de aanbetaling een bedrag voor de kosten van het Kennismakingsweekend ingehouden. Het restant wordt aan u terugbetaald.

Indien de deelnemer zich terugtrekt ondanks de door u opgegeven vakantiedata bij de inschrijving online en CISV de deelnemer niet kan plaatsen in een andere periode, vindt geen restitutie plaats.
Voor uitgebreidere toelichting over annulering verwijzen we u naar de Algemene Voorwaarden van CISV Nederland (te downloaden via https://cisv.nl/download/algemene-voorwaarden/).

Wat moet ik klaarleggen voor een succesvolle inschrijving?

Zorg dat u de vakantiedata van de deelnemer bij de hand heeft. De data die u opgeeft, zijn bindend. Hoe ruimer de periode die u opgeeft, hoe meer kans u heeft op een plaats. Als er op basis van de opgegeven data een plek beschikbaar is voor de deelnemer, wordt u gevraagd persoonsgegevens in te voeren.

Wanneer de inschrijving definitief is (na het voldoen van de aanbetaling) ontvangt u een email met instructies om het tweede deel van de inschrijving in te vullen. Bij dit tweede deel zal u gevraagd worden noodzakelijke medische gegevens in te vullen naast overige informatie van de deelnemer die voor CISV Nederland relevant is. Tenslotte wordt u gevraagd een pasfoto te uploaden (max. 1,5Mb).