Ik kan de kosten niet betalen. Kan ik korting krijgen?

, , , , ,

De kosten die bij een programmadeelname horen zijn fors. We snappen dat dit voor niet iedereen goed te betalen is. Helaas hebben wij ook onkosten die we moeten dekken. Vooral de locatiekosten van de kampen en voorbereidingen en de kosten voor het eten drukken op ons budget. Als de kosten je weerhouden om met ons op pad te gaan, raden we je aan om contact op te nemen met onze penningmeester. Want we zijn graag toegankelijk voor iedereen met interesse aan onze programma’s.

Er zijn verschillende manieren waarop we met je mee kunnen denken. Zo valt te denken aan een voorkeur voor een kamp dichtbij (Europa of Nederland) om zo de reiskosten te drukken. In bijzondere gevallen kunnen we komen tot een andere financiële tegemoetkoming welke we vanuit onze sponsoropbrengsten kunnen aanbieden.

Hoe werkt de inschrijving voor JCs?

,

Alle JC’s worden bij inschrijving op een reserveplek ingeschreven. Aan de hand van het Kennismakingsweekend worden een aantal van deze plekken omgezet naar vaste plekken, afhankelijk van het aantal uitnodigingen dat wij hebben ontvangen.

Ik heb bij inschrijving de verkeerde beschikbaarheidsdata doorgegeven, kan dit achteraf nog aangepast worden?

Mocht je tijdens de registratieperiode het registratieformulier nog open hebben staan, kun je
de beschikbaarheidsdata zelf aanpassen. Is het formulier gesloten? Stuur dan een mailtje
naar info@cisv.nl zodat wij de data aan kunnen passen.

Stuur je een mail nadat de registratieperiode is gesloten? Dan valt de registratie buiten de
lotingsperiode en sluit je kind achteraan aan waarbij het een nieuw lotnummer krijgt.
Hebben we echter genoeg inschrijvingen na de registratieperiode en mail je daarna, dan
komt je kind op de reservelijst.

Als wij na inschrijving van gedachten veranderen, krijgen we dan ons geld terug?

Dit is afhankelijk van de datum van annulering. Tot een dag na het verplichte Kennismakingsweekend in februari, kan je besluiten van deelname af te zien. Je krijgt dan de betaling terug, min €85 administratiekosten. Daarna is die mogelijkheid er niet meer. Meer informatie hierover is te vinden in de Algemene Voorwaarden.

Wat zijn de regels omtrent de leeftijdsgrenzen voor de verschillende programma’s?

, , , , ,

Binnen CISV geldt het dat je in het kalenderjaar waarin het programma plaatsvindt de juiste leeftijd moet bereiken. Een deelnemer die in oktober 11 wordt, gaat dan in de zomer van datzelfde jaar (dus voordat hij/zij 11 jaar wordt) mee op Village.

Waar kan ik terecht met verdere vragen over inschrijven?

Indien andere vragen dan hierboven aan de orde zijn gekomen, kunt u zich wenden tot het secretariaat van CISV Nederland.

Krijg ik mijn inschrijfgeld terug wanneer ik me heb ingeschreven en alsnog andere plannen maak voor de zomervakantie?

,

Inschrijving is bindend. Zie voor de annuleringsvoorwaarden Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van CISV Nederland (te downloaden via https://cisv.nl/download/algemene-voorwaarden/).

Kan ik de inschrijvingsprocedure vervolgens opstarten voor een ander CISV programma?

Indien er voor uw kind een ander programma beschikbaar is (bijvoorbeeld Step Up wanneer Youth Meeting vol is), kunt u de procedure nogmaals online doorlopen.

Wat betekent het om een reserveplaats te hebben?

Op dit moment worden alleen inschrijvingen opengezet waarvoor CISV Nederland een definitieve uitnodiging heeft ontvangen. Het verleden leert ons echter dat er vaak in de loop van het jaar uitnodigingen bijkomen. Als reservedeelnemer komt u(w kind) in aanmerking voor één van deze plekken.

Bij de inschrijving betaalt u een bedrag van € 85. Dit is om deel te kunnen nemen aan het Kennismakingsweekend in februari: hier nemen deelnemers die op de reservelijst staan ook aan deel, zodat zij vast kennis kunnen maken met hun eventuele delegatiegenootjes en leider.

Op het moment dat een reserveplaats wordt omgezet in een definitieve plaats ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Er wordt u ook een betaallink gestuurd voor de rest van het verschuldigde deelnamebedag.

Ondanks dat in het verleden vaak veel reserveplaatsen omgezet zijn in definitieve plaatsen, is die garantie er niet. CISV Nederland doet er echter haar uiterste best voor.