Waar kan ik terecht met verdere vragen over inschrijven?

Indien andere vragen dan hierboven aan de orde zijn gekomen, kunt u zich wenden tot het secretariaat van CISV Nederland.