Step-up (14-15 jaar)

Step Up is een internationaal kamp waar de deelnemers uitgedaagd worden: ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de activiteiten. Ze zijn verantwoordelijk om er hun kamp, hun ervaring, hun top zomer van te maken. Ze worden gestimuleerd samen te werken, elkaar te respecteren en (persoonlijk) leiderschap te ontwikkelen. De deelnemers worden hierbij geholpen door de leiding die ze ondersteunt en die een veilige, vertrouwde sfeer creëert. Elk kamp heeft een thema dat past bij de doelstelling van CISV en waaromheen de activiteiten gepland kunnen worden.

Het kamp wordt gecoördineerd door volwassen stafleden.

Via deze link kun je zien voor welke programma’s de inschrijvingen open staan en wat de status is. In de agenda zie je verder wanneer de inschrijvingen per programma open gaan. De inschrijvingen voor Step Up openen meestal in december. Voor vragen kun je terecht bij stepup@cisv.nl.

Om deel te kunnen nemen aan een CISV programma zijn de volgende vaccinaties verplicht:

  • DTP
  • Polio
  • Mazelen
  • Rodehond