Betaalregeling winter

Hoeveel geld wordt geretourneerd bij annulering van de inschrijving door CISV?
We maken onderscheid tussen registratie vóór de loting en inschrijving na definitieve plaatsing en betaling. Registratie is vrijblijvend. Inschrijving voor een programma is niet vrijblijvend. Nadat de inschrijving door CISV is geaccepteerd  en jullie kind definitief is geplaatst, wordt niet het volledige bedrag geretourneerd indien CISV alsnog moet besluiten de programma’s af te zeggen. Dit komt omdat CISV op verschillende momenten kosten moet maken en wij vragen ouders hieraan mee te betalen en zo samen met CISV Nederland een deel van het risico te dragen. Uiteraard zal CISV alleen besluiten te annuleren als er gegronde redenen voor zijn.

Hoe zijn deze bedragen tot stand gekomen?

Annulering door CISV 

Deel 1 – CISV Nederland

CISV NL heeft vaste kosten (bijv. website, CRM, opslag, training leiders, reiskosten).

€ 30,00

Deel 2 – CISV International

CISV betaalt kosten aan CISV International. Deze kosten zijn o.a. voor mensen die CISV international in dienst heeft voor administratie en coördinatie.

€ 30,00

Deel 3 – leiding en staf Kosten gemaakt voor werving en selectie van leiding en staf.  € 20,00

Totaal wat ouders betalen

€ 80,00

Wat is de deadline voor kosteloze annulering door ouders?

Tot 1 september kun je kosteloos jouw registratie annuleren. De uiterste betaaldatum is 1 oktober. Indien de betaling dan nog niet is voltooid, zal de inschrijving door CISV worden ontbonden.

Mochten er nog vragen overblijven dan verwijzen wij je graag naar de FAQ / Veel gestelde vragen en de Algemene Voorwaarden. Daarnaast kun je ook terecht bij het secretariaat van CISV Nederland.

Scroll naar boven