FAQ

Algemeen (14)

Het grootste verschil tussen een Village kamp en een Youth Meeting/ Step Up kamp zijn de leeftijden. Tijdens een Youth Meeting zijn de kinderen 12/13 jaar en tijdens een Step Up kamp zijn de kinderen 14 of 15 jaar. Ze zijn dus wat ouder en kunnen ook meer verantwoordelijkheid dragen. Dit zie je terug in de planning van het kamp, aangezien de kinderen steeds meer verantwoordelijkheden krijgen in het plannen van hun eigen activiteiten. Een Step Up kamp is 3 weken waarbij de kinderen in een delegatie van 4 kinderen reizen met een leider. Een Youth Meeting is 1 of 2 weken en de kinderen zullen in een delegatie van 6 kinderen met een leider reizen. Doordat de Youth Meeting maar 1 of 2 weken is zal dit kamp zich ook op een specifieker thema richten in vergelijking met een Step Up of een Village.

16-jarigen en ouder kunnen meer verantwoordelijkheid aan dan kinderen onder de 15. Om deze reden reizen zij alleen (of soms met nog iemand uit hetzelfde land) naar een kamp. Zij zullen hierin altijd begeleid worden door een staff en staan er nooit alleen voor. Het enige verschil is dat zij geen specifieke leider hebben. Daarnaast wordt jullie kind ook in de voorbereidingen geholpen door de commissie. Jullie kind staat er dus nooit alleen voor.

Nee. Te laat komen of niet komen is helaas geen optie en zal erin resulteren dat jouw kind onderaan de reservelijst wordt geplaatst. Met zo veel deelnemers – die alleen een goede voorbereiding verdienen – zul je begrijpen dat het niet mogelijk is om hiervoor uitzonderingen te maken.

Bij CISV schrijf je in voor een programma en niet voor een bestemming. Deelnemers waarvoor is aangegeven dat zij niet buiten Europa mogen reizen zullen wij niet (zonder overleggen) indelen in een programma dat buiten Europa plaatsvindt. Andersom geldt dat niet. In de basis zijn alle CISV programma’s gelijk qua opzet en filosofie. De locatie waar het programma plaatsvindt, is ondergeschikt aan het doel van het programma: internationale vriendschappen maken. Dankzij de opzet van de programma’s gebeurt dat op alle bestemmingen op dezelfde manier. Een kamp in Nederland is dus hetzelfde als een kamp in China, in België of in Ecuador.

CISV wil zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om aan de programma’s deel te nemen. We overleggen graag met je wat er mogelijk is.

Het is heel belangrijk dat je dit soort informatie dit tijdig aan ons doorgeeft. Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers een veilige plek hebben in hun delegatie. Wanneer er sprake is van een dergelijke situatie gaan we gezamenlijk op zoek naar de beste oplossing, binnen de mogelijkheden die we hebben.

Nee, dat kan niet. CISV is gericht op het ervaren van diversiteit en het leren kennen van nieuwe mensen, situaties en culturen. Deelnemers worden aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen en zich open te stellen voor anderen. Je zult zien met hoeveel nieuwe vrienden van over de hele wereld jouw kind thuis komt. Wij vragen je dan ook voorafgaand aan de indeling van de delegaties om aan te geven of er bekenden zijn binnen de deelnemersgroep.

In enkele gevallen kan dat. Bedenk wel dat je dan bereid moet zijn ervoor te zorgen dat jouw kind het kennismakingsweekend, twee delegatieweekenden en een mini-village of voorbereidingsdag bij kan wonen. Deelname aan deze voorbereidingsdagen is namelijk verplicht, ongeacht de woonplaats van de deelnemer. Bovendien moet de leider jou ter kennismaking kunnen bezoeken. Ook reizen gebeurt gezamenlijk vanuit Nederland, en eindigt daar ook weer voor de gehele delegatie. Je kind kan dus niet in zijn of haar eentje rechtstreeks naar de bestemming reizen.

Nee, de reis is een belangrijk onderdeel van de CISV-ervaring. Het draagt bij aan de vorming van de delegatie om gezamenlijk te reizen. Volgens de internationale regels is de delegatie onder de verantwoordelijkheid van de delegatieleider vanaf het moment van vertrek tot het moment van terugkomst in eigen land. Diezelfde regels schrijven voor dat die reis ten alle tijden met de volledige delegatie plaatsvindt. Het is dus niet mogelijk om een kind zelf te brengen of te halen naar of van een kamplocatie.

De delegaties worden met zorg gevormd, rekening houdend met de opgegeven vakantiedata en de samenstelling van verschillende karakters. Alle CISV Chapters zijn gehouden aan strikte veiligheidsvoorwaarden en de locaties worden beoordeeld door internationaal getrainde risk-managers. CISV Nederland vertrouwt het oordeel van CISV International en houdt zich aan de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet mogelijk om invloed uit te oefenen op de delegatiesamenstelling of -bestemming, voor, tijdens of na de indeling.

Wij maken de delegatie-indeling begin maart bekend. In het verleden is gebleken dat tot die tijd de data van internationale programma’s nog geregeld veranderen. Daarnaast ontvangen wij uitnodigingen voor programma’s van het internationale office in verschillende rondes tot en met februari. In maart hebben we een zo compleet mogelijk beeld van delegaties, data en bestemmingen.

Tot en met 2019 geldt dat je – voor de zomerkampen – op enig moment tussen 1 juni en 31 augustus de juiste leeftijd moet hebben. Of je dus op 1 januari 11 wordt of op 31 juli, maakt voor een Village niet uit.
Vanaf 2020 geldt dat je in het kalenderjaar waarin het programma plaatsvindt de juiste leeftijd moet bereiken. Een deelnemer die in oktober 11 wordt, gaat dan in de zomer van datzelfde jaar (dus voordat hij/zij 10 jaar wordt) mee op Village. Let op: Het jaar 2020 is een overgangsjaar: kinderen die onder de ‘oude’ regels in 2020 (dus bijvoorbeeld geboren in augustus of december 2008) mee zouden mogen, mogen dat nog steeds.

Helemaal niet! Vooral in het begin zal de leid(st)er veel vertalen, en het Engels van je kind zal heel snel beter worden. Iedere dag is er een uurtje ‘delegation time’, waarop de delegatie bij elkaar komt en met elkaar lekker Nederlands kan praten en ervaringen kan uitwisselen.

Neem vooral contact op met de leiderbegeleiders vanuit de betreffende commissie. Als ook dat niet het gewenste resultaat oplevert, wend je zich dan tot het bestuur.

Betalen (5)

Door voortijdig afbreken van het inschrijfproces online verliest de deelnemer zijn tijdelijke reservering van een plaats. De voorlopige inschrijving wordt definitief nadat:

  1. u alle stappen van het inschrijfsysteem online heeft doorlopen;
  2. u de bevestigingsmail heeft ontvangen met de betaalinstructies;
  3. u binnen 48 uur de aanbetaling heeft voldaan.

Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.

Onder het tabblad ‘Programma’s’ vindt u alle informatie rondom de kosten van de verschillende programma’s.

Voor alle programma’s geldt:

Na inschrijving online ontvangt u een bevestigingsmail met daarin instructies om de (aan)betaling te voldoen of te betalen voor een plaats op de wachtlijst. Indien deze (aan)betaling niet binnen 48 uur voldaan wordt, vervalt de plaats die gereserveerd is voor de deelnemer. Voor enkele programma’s wordt deelname in eens voldaan. Zie onder.

Village, Step Up, Youth Meeting en Seminar Camp:

De kosten voor deelname aan deze programma’s zijn verdeeld in een aanbetaling en een restbetaling. Voor de restbetaling ontvangt u na het Kennismakingsweekend eind januari een aparte email met instructies.

Interchange, IPP-14-dagen:

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met daarin instructies om de deelnamekosten te betalen. Er is geen aparte aanbetaling.

Winter Youth Meeting, IPP-23-dagen:

De kosten voor deelname aan deze programma’s zijn verdeeld in een aanbetaling en een restbetaling. Voor de restbetaling van de Winter Youth Meeting ontvangt u voor december een aparte email met instructies.

Herfstkamp, Lentekamp, Junior Branch:

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met daarin instructies om de betaling van het programma te voldoen. Er is geen aparte aanbetaling.

>Deelnemers die niet in Nederland wonen, krijgen specifieke betaalinstructies in de bevestigingsmail. 

Is mijn online betaling veilig?

Uw online betaling wordt afgehandeld door Payment Service Provider ICEPAY. ICEPAY maakt het online betalen in deze webshop mogelijk door online betaalmethodes als iDEAL en PayPal aan te bieden en ICEPAY zorgt voor de afhandeling van uw transactie. ICEPAY is alleen verantwoordelijk voor de afhandeling van uw betaling en heeft geen invloed op de levering van uw online aankopen.

Kijk op de website van ICEPAY voor meer informatie over online betalingen via ICEPAY.

Veilig online betalen via Payment Service Provider ICEPAY

ICEPAY maakt het als Payment Service Provider mogelijk voor webwinkeliers om diverse online betaalmethodes, zoals iDEAL en PayPal, aan te bieden in hun webshop. Zo kunt u als consument binnen de webshop van uw online betalingen binnen een gebruiksvriendelijke en veilige betaalomgeving verrichten. ICEPAY is alleen verantwoordelijk voor de afhandeling van uw betaling en heeft geen invloed op de levering van uw online aankopen.

U kunt op de website van ICEPAY aanvullende informatie vinden over uw online betaling via ICEPAY.

 

De deelnemer wordt geplaatst op basis van de gegevens en vakantiedata die worden ingevoerd bij inschrijving. Indien u een bevestiging van inschrijving ontvangt en binnen 48 uur (aan)betaalt, is er een plaats voor de deelnemer gereserveerd.

Wanneer uw kind deelneemt aan het Kennismakingsweekend, maar de maandag aansluitend op dit weekend besluit zich terug te trekken, wordt op de aanbetaling een bedrag voor de kosten van het Kennismakingsweekend ingehouden. Het restant wordt aan u terugbetaald.

Indien de deelnemer zich terugtrekt ondanks de door u opgegeven vakantiedata bij de inschrijving online en CISV de deelnemer niet kan plaatsen in een andere periode, vindt geen restitutie plaats.
Voor uitgebreidere toelichting over annulering verwijzen we u naar de Algemene Voorwaarden van CISV Nederland (te downloaden via https://cisv.nl/download/algemene-voorwaarden/).

Inschrijving is bindend. Zie voor de annuleringsvoorwaarden Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van CISV Nederland (te downloaden via https://cisv.nl/download/algemene-voorwaarden/).

Nee, er zijn ook andere kosten, zoals voorbereidingskosten, reiskosten, reiskosten voor de leiding naar rato, etc.

Informatie hierover staat bij de toelichting van elk afzonderlijk programma, te vinden onder het tabblad ‘Programma’s’.

CISV Programma's (7)

Alle JC’s worden bij inschrijving op een reserveplek ingeschreven. Aan de hand van het Kennismakingsweekend worden een aantal van deze plekken omgezet naar vaste plekken, afhankelijk van het aantal uitnodigingen dat wij hebben ontvangen.

Uit onze ervaringen hebben kinderen een betere beleving van het programma als ze geen direct contact met hun ouders hebben. Zulk contact zou de ‘bubbel’ waarin je kind zich bevindt doorbreken. Bovendien zorgt direct contact met het thuisfront voor (meer) heimwee.

Ter geruststelling: de leid(st)er en de delegatie hebben elkaar al goed leren kennen van tevoren. Dat zorgt voor een vertrouwd gevoel op kamp.

Je hebt geen direct contact met je kind tijdens het kamp. Hij of zij heeft geen toegang tot een telefoon of e-mail tijdens het programma.Je zult hem of haar een maand niet spreken. Wel kunnen er brieven of kaarten worden gestuurd door ouders en deelnemers en zal de delegatieleider een aantal keer laten weten hoe het gaat. Tijdens de oudervergadering worden afspraken gemaakt over hoe het contact met de leider zal verlopen. Bijvoorbeeld dat hij of zij een update plaatst in een groepsapp met een kort verhaaltje. Of dat jij je kind een briefje schrijft dat door de delegatieleider doorgestuurd kan worden. Wanneer er sprake is van nood (thuis of op het kamp) is voor alle betrokkenen 24/7 een noodprocedure beschikbaar. Hierover word je voor vertrek geïnformeerd.

Bijna alle Villages houden daarnaast iets van een blog of facebookgroep bij waarop zij regelmatig foto’s plaatsen.

Wat je eventueel wel kan doen is je kind een kaart mee te geven voor het gastgezin waarin je aangeeft het leuk te vinden wat foto’s en/of nieuwe per email of WhatsApp te ontvangen. Vaak doen gastgezinnen dit graag, maar er is geen garantie dat je een bericht of foto’s ontvangt. Dit is niet iets wat CISV internationaal voorschrijft, dus reken er niet op en zie het als een leuke verrassing als het wel gebeurt.

We hebben ieder jaar helaas maar een beperkt aantal plekken. We zijn hierin afhankelijk van wat we internationaal aangeboden krijgen. Schrijf je in voor een reserveplek als die kans je geboden wordt. Wij bieden alleen reserveplekken aan als wij de kans op een vaste plek realistisch achten, al is dat natuurlijk helaas geen garantie. Mocht ook dat niet lukken, schrijf je kind dan in op een ‘geïnteresseerdenplek’ (dit is een keuze in de eerste stap van het inschrijvingsproces). Het komt echt voor dat er op die manier uiteindelijk toch een plekje bemachtigd wordt. Maak ook altijd via email (secretariaat@nl.cisv.org) kenbaar dat je geprobeerd hebt je kind in te schrijven, maar dat het niet gelukt is. Op die manier kunnen we controleren dat de inschrijving op een reserveplek of de interesselijst is gelukt.

Ten slotte: doe bij jouw kind aan verwachtingsmanagement: maak duidelijk dat je gaat probéren hem/haar in te schrijven.

Het allerbelangrijkste advies: zit klaar wanneer de inschrijvingen open gaan en zorg dat de beschikbaarheid van jouw kind zo ruim mogelijk is (met let op: wees wel realistisch, want je wordt aan deze data gehouden)! Dit geldt vooral aan het begin van de zomer: vroeger weg kunnen helpt daarbij meer dan later terugkomen.

Idealiter vraag je de school van jouw kind of hij of zij een of twee weken eerder vrij kan krijgen (veel kampen beginnen op vrijdag en hou ook rekening met reistijd naar het programma). Bij het secretariaat kan je  een brief opvragen waarin aan de school van je kind wordt uitgelegd wat CISV is, en waarom die flexibiliteit belangrijk kan zijn om deel te nemen.

Tot en met 2019 geldt dat je – voor de zomerkampen – op enig moment tussen 1 juni en 31 augustus de juiste leeftijd moet hebben. Of je dus op 1 januari 11 wordt of op 31 juli, maakt voor een Village niet uit.

Vanaf 2020 geldt dat je in het kalenderjaar waarin het programma plaatsvindt de juiste leeftijd moet bereiken. Een deelnemer die in oktober 11 wordt, gaat dan in de zomer van datzelfde jaar (dus vóórdat hij/zij 10 jaar wordt) mee op Village.

Let op: Het jaar 2020 is een overgangsjaar: kinderen die onder de ‘oude’ regels in 2020 (dus bijvoorbeeld geboren in augustus of december 2008) mee zouden mogen, mogen dat nog steeds.

Er is geen sprake van één Village. Internationaal vindt jaarlijks een inventarisatie plaats van alle programma’s die worden georganiseerd. Op basis van het totaalaanbod ontvangen alle CISV-chapters een aantal uitnodigingen voor verschillende programma’s met verschillende data en bestemmingen. Bij het inschrijven geef je de beschikbaarheid van je kind op en op basis daarvan wordt de indeling gemaakt.

Village (6)

Uit onze ervaringen hebben kinderen een betere beleving van het programma als ze geen direct contact met hun ouders hebben. Zulk contact zou de ‘bubbel’ waarin je kind zich bevindt doorbreken. Bovendien zorgt direct contact met het thuisfront voor (meer) heimwee.

Ter geruststelling: de leid(st)er en de delegatie hebben elkaar al goed leren kennen van tevoren. Dat zorgt voor een vertrouwd gevoel op kamp.

Je hebt geen direct contact met je kind tijdens het kamp. Hij of zij heeft geen toegang tot een telefoon of e-mail tijdens het programma.Je zult hem of haar een maand niet spreken. Wel kunnen er brieven of kaarten worden gestuurd door ouders en deelnemers en zal de delegatieleider een aantal keer laten weten hoe het gaat. Tijdens de oudervergadering worden afspraken gemaakt over hoe het contact met de leider zal verlopen. Bijvoorbeeld dat hij of zij een update plaatst in een groepsapp met een kort verhaaltje. Of dat jij je kind een briefje schrijft dat door de delegatieleider doorgestuurd kan worden. Wanneer er sprake is van nood (thuis of op het kamp) is voor alle betrokkenen 24/7 een noodprocedure beschikbaar. Hierover word je voor vertrek geïnformeerd.

Bijna alle Villages houden daarnaast iets van een blog of facebookgroep bij waarop zij regelmatig foto’s plaatsen.

Wat je eventueel wel kan doen is je kind een kaart mee te geven voor het gastgezin waarin je aangeeft het leuk te vinden wat foto’s en/of nieuwe per email of WhatsApp te ontvangen. Vaak doen gastgezinnen dit graag, maar er is geen garantie dat je een bericht of foto’s ontvangt. Dit is niet iets wat CISV internationaal voorschrijft, dus reken er niet op en zie het als een leuke verrassing als het wel gebeurt.

We hebben ieder jaar helaas maar een beperkt aantal plekken. We zijn hierin afhankelijk van wat we internationaal aangeboden krijgen. Schrijf je in voor een reserveplek als die kans je geboden wordt. Wij bieden alleen reserveplekken aan als wij de kans op een vaste plek realistisch achten, al is dat natuurlijk helaas geen garantie. Mocht ook dat niet lukken, schrijf je kind dan in op een ‘geïnteresseerdenplek’ (dit is een keuze in de eerste stap van het inschrijvingsproces). Het komt echt voor dat er op die manier uiteindelijk toch een plekje bemachtigd wordt. Maak ook altijd via email (secretariaat@nl.cisv.org) kenbaar dat je geprobeerd hebt je kind in te schrijven, maar dat het niet gelukt is. Op die manier kunnen we controleren dat de inschrijving op een reserveplek of de interesselijst is gelukt.

Ten slotte: doe bij jouw kind aan verwachtingsmanagement: maak duidelijk dat je gaat probéren hem/haar in te schrijven.

Het allerbelangrijkste advies: zit klaar wanneer de inschrijvingen open gaan en zorg dat de beschikbaarheid van jouw kind zo ruim mogelijk is (met let op: wees wel realistisch, want je wordt aan deze data gehouden)! Dit geldt vooral aan het begin van de zomer: vroeger weg kunnen helpt daarbij meer dan later terugkomen.

Idealiter vraag je de school van jouw kind of hij of zij een of twee weken eerder vrij kan krijgen (veel kampen beginnen op vrijdag en hou ook rekening met reistijd naar het programma). Bij het secretariaat kan je  een brief opvragen waarin aan de school van je kind wordt uitgelegd wat CISV is, en waarom die flexibiliteit belangrijk kan zijn om deel te nemen.

Tot en met 2019 geldt dat je – voor de zomerkampen – op enig moment tussen 1 juni en 31 augustus de juiste leeftijd moet hebben. Of je dus op 1 januari 11 wordt of op 31 juli, maakt voor een Village niet uit.

Vanaf 2020 geldt dat je in het kalenderjaar waarin het programma plaatsvindt de juiste leeftijd moet bereiken. Een deelnemer die in oktober 11 wordt, gaat dan in de zomer van datzelfde jaar (dus vóórdat hij/zij 10 jaar wordt) mee op Village.

Let op: Het jaar 2020 is een overgangsjaar: kinderen die onder de ‘oude’ regels in 2020 (dus bijvoorbeeld geboren in augustus of december 2008) mee zouden mogen, mogen dat nog steeds.

Er is geen sprake van één Village. Internationaal vindt jaarlijks een inventarisatie plaats van alle programma’s die worden georganiseerd. Op basis van het totaalaanbod ontvangen alle CISV-chapters een aantal uitnodigingen voor verschillende programma’s met verschillende data en bestemmingen. Bij het inschrijven geef je de beschikbaarheid van je kind op en op basis daarvan wordt de indeling gemaakt.

JC (1)

Alle JC’s worden bij inschrijving op een reserveplek ingeschreven. Aan de hand van het Kennismakingsweekend worden een aantal van deze plekken omgezet naar vaste plekken, afhankelijk van het aantal uitnodigingen dat wij hebben ontvangen.

Inschrijven (14)

Dit is niet mogelijk. De opgegeven beschikbaarheid is een ontzettend belangrijk onderdeel van de inschrijving. Op basis van die beschikbaarheid wordt automatisch bepaald of er nog plek beschikbaar is. Die plek wordt vanaf dat moment dus voor jullie gereserveerd, wat betekent dat iemand anders zich niet meer kan inschrijven. De indeling wordt een onmogelijke puzzel als de beschikbaarheidsdata op een ander moment aangepast worden. Let daarom goed op dat je de juiste data doorgeeft; je wordt hieraan gehouden.

Dit is afhankelijk van de datum van annulering. Tot een dag na het verplichte Kennismakingsweekend in februari, kan je besluiten van deelname af te zien. Je krijgt dan de betaling terug, min €85 administratiekosten. Daarna is die mogelijkheid er niet meer. Meer informatie hierover is te vinden in de Algemene Voorwaarden.

Nee dat kan niet. Inschrijven is alleen mogelijk via het inschrijfsysteem online.

Voor ieder programma zijn er naast de gegarandeerde plaatsen een aantal reserveplaatsen beschikbaar. Voor de reserveplaatsen kunt u zich gewoon inschrijven. Krijgt u de melding dat er aan de hand van de opgegeven variabelen geen plaatsen meer zijn? Dan kunt u het eventueel een tijd later nog eens proberen: het zou kunnen dat er nog plekken vrijgegeven worden. Lukt dat niet, laat dan het secretariaat (secretariaat@nl.cisv.org) weten dat u geïnteresseerd bent. Mochten er onverwacht nog meer plaatsen vrijkomen, dan weten wij u te vinden.

Indien andere vragen dan hierboven aan de orde zijn gekomen, kunt u zich wenden tot het secretariaat van CISV Nederland.

CISV Nederland hanteert een online inschrijfsysteem.

Op de eerste pagina selecteert u het gewenste programma aan de hand van de geboortedatum van de deelnemer. Op de vervolgpagina vult u de vakantiedata van de deelnemer in, d.w.z. de data die de deelnemer beschikbaar heeft voor deelname. Als het systeem een plek vrij heeft op basis van de door u ingevoerde vakantiedata, wordt u doorverwezen naar de vervolgpagina’s van het online inschrijfproces. De ingevoerde vakantiedata zijn bindend en kunnen later niet veranderd worden. Hoe ruimer de opgegeven vakantiedata zijn, hoe meer kans er is dat er een beschikbare plek is
voor de deelnemer.

De plaatsing van deelnemers geschiedt op volgorde van inschrijving online.

Wanneer het systeem een plek voor de deelnemer heeft gevonden, wordt die plek 10 minuten lang gereserveerd en heeft u dus 10 minuten de tijd om de persoonsgegevens van de deelnemer in te voeren en het inschrijfproces online door te lopen. Spellingsfouten e.d. kunt u later door het secretariaat laten corrigeren maar vakantiedata kunnen niet meer worden veranderd. Als het gehele inschrijfproces online afgerond is, ontvangt u een bevestigingsmail. In deze email staan instructies om de aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling moet ontvangen zijn door CISV Nederland binnen 48 uur nadat u de bevestigingsmail heeft gekregen. Hierna wordt de voorlopige reservering omgezet in een definitieve reservering. Indien de betaling niet tijdig ontvangen is, vervalt de inschrijving en is de plaats weer opengesteld voor een nieuwe inschrijving.

Door voortijdig afbreken van het inschrijfproces online verliest de deelnemer zijn tijdelijke reservering van een plaats. De voorlopige inschrijving wordt definitief nadat:

  1. u alle stappen van het inschrijfsysteem online heeft doorlopen;
  2. u de bevestigingsmail heeft ontvangen met de betaalinstructies;
  3. u binnen 48 uur de aanbetaling heeft voldaan.

Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.

Op de website staan onder het tabblad ‘Agenda’ vanaf eind augustus per progamma tijd en datum wanneer het inschrijfsysteem online open gaat.

Zorg dat u de vakantiedata van de deelnemer bij de hand heeft. De data die u opgeeft, zijn bindend. Hoe ruimer de periode die u opgeeft, hoe meer kans u heeft op een plaats. Als er op basis van de opgegeven data een plek beschikbaar is voor de deelnemer, wordt u gevraagd persoonsgegevens in te voeren.

Wanneer de inschrijving definitief is (na het voldoen van de aanbetaling) ontvangt u een email met instructies om het tweede deel van de inschrijving in te vullen. Bij dit tweede deel zal u gevraagd worden noodzakelijke medische gegevens in te vullen naast overige informatie van de deelnemer die voor CISV Nederland relevant is. Tenslotte wordt u gevraagd een pasfoto te uploaden (max. 1,5Mb).

De deelnemer wordt geplaatst op basis van de gegevens en vakantiedata die worden ingevoerd bij inschrijving. Indien u een bevestiging van inschrijving ontvangt en binnen 48 uur (aan)betaalt, is er een plaats voor de deelnemer gereserveerd.

Wanneer uw kind deelneemt aan het Kennismakingsweekend, maar de maandag aansluitend op dit weekend besluit zich terug te trekken, wordt op de aanbetaling een bedrag voor de kosten van het Kennismakingsweekend ingehouden. Het restant wordt aan u terugbetaald.

Indien de deelnemer zich terugtrekt ondanks de door u opgegeven vakantiedata bij de inschrijving online en CISV de deelnemer niet kan plaatsen in een andere periode, vindt geen restitutie plaats.
Voor uitgebreidere toelichting over annulering verwijzen we u naar de Algemene Voorwaarden van CISV Nederland (te downloaden via https://cisv.nl/download/algemene-voorwaarden/).

Op dit moment worden alleen inschrijvingen opengezet waarvoor CISV Nederland een definitieve uitnodiging heeft ontvangen. Het verleden leert ons echter dat er vaak in de loop van het jaar uitnodigingen bijkomen. Als reservedeelnemer komt u(w kind) in aanmerking voor één van deze plekken.

Bij de inschrijving betaalt u een bedrag van € 85. Dit is om deel te kunnen nemen aan het Kennismakingsweekend in februari: hier nemen deelnemers die op de reservelijst staan ook aan deel, zodat zij vast kennis kunnen maken met hun eventuele delegatiegenootjes en leider.

Op het moment dat een reserveplaats wordt omgezet in een definitieve plaats ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Er wordt u ook een betaallink gestuurd voor de rest van het verschuldigde deelnamebedag.

Ondanks dat in het verleden vaak veel reserveplaatsen omgezet zijn in definitieve plaatsen, is die garantie er niet. CISV Nederland doet er echter haar uiterste best voor.

Indien er voor uw kind een ander programma beschikbaar is (bijvoorbeeld Step Up wanneer Youth Meeting vol is), kunt u de procedure nogmaals online doorlopen.

Nee dat kan niet.

Inschrijving is bindend. Zie voor de annuleringsvoorwaarden Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van CISV Nederland (te downloaden via https://cisv.nl/download/algemene-voorwaarden/).

Load More