Mijn kind ADHD/ADD/autisme/medische problemen of is hoogbegaafd/hooggevoelig. Ik twijfel of dit hem/haar geschikt maakt om mee te gaan op kamp.

CISV wil zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om aan de programma’s deel te nemen. We overleggen graag met je wat er mogelijk is.