Berichten

Update 2 Coronavirus – Impact op activiteiten CISV Nederland – 15 maart

, , , ,

De situatie rondom Coronavirus wordt continu gemonitord door zowel de internationale riskmanagers als onze lokale riskmanager. Alle riskmanagers binnen CISV zijn door CISV International uitgebreid getraind, ook voor dit soort situaties.

Voorbereidingsactiviteiten delegaties

Op dit moment gaan alle internationale programma’s waar we vanuit CISV Nederland deelnemers heen laten gaan door. Vanzelfsprekend kan deze situatie van dag tot dag veranderen en houden wij dit goed in de gaten. Vanuit CISV Nederland volgen wij het advies van de Rijksoverheid en het RIVM om onnodige sociale contact te mijden.

Tips: Met een beetje creativiteit kan er toch begonnen worden met het leren kennen van elkaar op afstand. Zo kunnen er natuurlijk wel appgroepen opgezet worden, belrondjes gedaan worden en foto’s worden gedeeld van hoe iedereen met deze situatie omgaat.

Training leiders en staf

Eind maart staat het eerste trainingsweekend gepland voor leiders en staf. We hebben besloten deze uit te stellen. Bekijk de pagina van het evenement zelf voor meer informatie.

Tips: houd waar mogelijk rekeing met deelname aan het andere LTW – deze staat gepland van 17 tot 19 april. Rond 20 maart zal er ook vanuit CISV Internationaal een e-learning beschikbaar komen.

Status CISV activiteiten:

Nationaal (voorjaar): Helaas hebben we  besloten dat het op dit moment niet haalbaar is om de Familiedag op 5 april door te laten gaan. Wij gaan er alles aan doen om dit evenement alsnog doorgant te laten vinden. Op dit moment zij we daarvoor op zoek naar een geschikt moment in mei / juni. Houdt deze pagina en onze nieuwsbrief in de gaten voor verdere updates.

Internationaal (zomer): De verwachting is dat het virus, net als een verkoudheidsvirus, zal afzwakken richting de zomer. Hierdoor zijn er geen waarschuwingen afgegeven of wijzigingen gedaan voor de programma’s die door CISV in Europa worden georganiseerd. Op dit moment is er wereldwijd één CISV kamp afgezegd: namelijk in China. Daar heeft de lokale CISV organisatie als gevolg van het Corona Virus niet de capaciteit om het kamp goed genoeg voor te bereiden.

Update: Door de mate waarmee het virus nu wereldwijde impact heeft op de dagelijkse gang van zaken, zijn verdere afzegging niet uitgesloten. Uiteraard doen we er alles aan om dit te voorkomen en berichten we iedereen zodra dit het geval mocht zijn.

Bij een eventuele annuerling van kampen geldt voor de programmakosten de algemene voorwaarden van CISV Nederland. Dit houdt in dat er bij annulering van een kamp restitutie van de programmakosten plaats zal vinden, met aftrek van de reeds door CISV gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld kan kosten van het kennismakingweekend, etc.

Advies vanuit CISV Nederland op boeken tickets

Vanuit CISV Internationaal is er alleen voor de activiteiten in Singapore en Hong Kong gecommuniceerd om vertraagd te boeken. Dat wil zeggen dat wordt gevraagd aan deelnemers naar die landen om niet voor 1 april een ticket te boeken: boeken voor die tijd levert uitsluitsel op van de annuleringsverzekering.

Update: Hoewel dit nog steeds het officiele beleid is vanuit CISV Internationaal, zien we vanuit CISV Nederland dat verzekeringsinstanties strenger worden met uitkeren en zich vaker beroepen op overmacht. Hierdoor advsieren wij iedereen die nog niet geboekt heeft voor deelname in de zomer 2020 om waar mogelijk het boeken te vertragen. Zodra er updates volgen vanuit CISV Internationaal met betrekking op de verzekeringen, melden wij ons. Wij verwachten dit binnen twee weken.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met riskmanager@cisv.nl of pr@cisv.nl.

Update 1 Coronavirus – CISV Riskmanagement en het virus – 6 maart

, , , ,

Vanzelfsprekend vragen sommige betrokkenen bij CISV zich af hoe CISV rekening houdt met het Coronavirus. Gelukkig hechten wij binnen CISV een groot belang aan risico-management. Daardoor wordt de situatie rondom Coronavirus continu gemonitord door zowel de internationale riskmanager als de lokale riskmanagers. Alle riskmanagers binnen CISV zijn door CISV International uitgebreid getraind, ook voor dit soort situaties. Coronavirus

De kampen gaan gewoon door

Op dit moment is er wereldwijk één CISV kamp afgezegd: namelijk in China. Daar heeft de lokale CISV organisatie als gevolg van het Corona Virus niet de capaciteit om het kamp goed genoeg voor te bereiden.

Voor alle overige CISV programma’s die in 2020 worden georganiseerd is het namelijk nu de verwachting dat deze geen hinder ondervinden van het Coronavirus en daarom veilig georganiseerd kunnen worden. Mocht dit toch nog veranderen om wat voor reden dan ook, dan geldt dat na 1 maart de gemaakte kosten voor het boeken van een vlucht door de reisverzekering van CISV worden gedekt. Voor de programmakosten gelden dan de algemene voorwaarden van CISV Nederland. Dit houdt in dat er bij annulering van een kamp restitutie van de programmakosten plaats zal vinden, met aftrek van de reeds door CISV gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld kan kosten van het kennismakingweekend, etc.

Let op: Impact op boeken tickets en reisverzekering programma’s zomer 2020

De verwachting is dat het virus, net als een verkoudheidsvirus, zal afzwakken richting de zomer. Hierdoor zijn er geen waarschuwingen afgegeven of wijzigingen gedaan voor de programma’s die door CISV in Europa worden georganiseerd. Voor de CISV programma’s in Singapore en Hong Kong is dat anders. Daar geldt op dit moment een dringend verzoek om vertraagd te boeken. Dat wil zeggen dat wordt gevraagd aan deelnemers naar die landen om niet voor 1 april een ticket te boeken: indien dit wel gebeurt en het kamp wordt afgezegd dan zal de annuleringsverzekering van CISV niet uitkeren.

Gelukkig heeft CISV Nederland (dit jaar) geen deelnemers gepland staan voor activiteiten in één van deze drie genoemde landen. Het raakt ons dus (vooralsnog) niet.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met riskmanager@nl.cisv.org of pr@nl.cisv.org.