Junior Counsellor (16 jaar)

In een Village zijn behalve kinderen en leiders ook 6 Junior Counsellors (juniorleiders of JC’s) aanwezig (3 jongens, 3 meisjes). Deze 16 jarigen vormen de brug tussen de kinderen en leiding. (Een JC is minimaal 16 jaar op de eerste dag van het kamp en maximaal 17 jaar op de laatste dag van het kamp.)

Als JC ben je aan de ene kant een grote broer of zus voor de 11-jarigen, je speelt met ze, haalt grappen met ze uit en je luistert naar ze. Aan de andere kant ben je ook gewoon onderdeel van de leidersgroep en help je dus bij het organiseren van het kamp zoals het plannen en organiseren van de activiteiten. Je hebt geen eigen delegatie maar je bent er voor alle kinderen èn leiding/staff. Vier weken lang heel veel plezier, in combinatie met verantwoordelijkheid: een super-ervaring!

Als voorbereiding op de zomer neem je in het voorjaar deel aan het Kennismakingsweekend, het mini-village en het Leadership Training Weekend. Meer informatie daarover lees je bij Village.

Let op, CISV International heeft de regels rondom covid nog niet afgeschaft vanwege het zeer internationale aspect van de programma’s. Wij weten nog niet hoe dit zich gaat ontwikkelen met betrekking tot zomer 2023.