VACATURE secretaris CISV Nederland

Over CISV

Over de hele wereld biedt CISV kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren. We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap- en dat dit  te realiseren is door te beginnen bij de kinderen. We zijn een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie.

CISV Nederland is één van de 70 ‘National associations’ die internationale programma’s organiseren: zomer- of winterkampen waar delegaties van leeftijdsgenoten (vanaf 11 jaar) vanuit verschillende landen onder begeleiding een aantal weken met elkaar doorbrengen. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers af naar programma’s over de hele wereld om de kracht van diversiteit te ervaren. De deelnemers leren over thema’s als diversiteit, conflicthantering, duurzaamheid en mensenrechten door zelf te ‘doen’. De kernwaarden van CISV zijn: vriendschap, enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking, iedereen telt mee.

Profielschets Secretaris

CISV Nederland zoekt naar een nieuwe secretaris voor haar bestuur. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en bestaat uit acht leden. De secretaris is verbinding tussen het bestuur en de interne organisatie over algemene zaken. Daarnaast voert de secretaris de binnenlandse correspondentie.

Taken en verantwoordelijkheden

De taak van ieder bestuurslid is om ervoor te zorgen dat de doelen van CISV Nederland gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie; richtlijn is gemiddeld 4 uur per week (met pieken en dalen).

De secretaris:

 • Maakt de agenda voor en het verslag van de DB- en AB-bestuursvergaderingen
 • Stelt naar aanleiding van de vergadering een actielijst op en bewaakt die
 • Houdt het archief bij
 • Is op de hoogte van en ondersteunt bij de correspondentie die loopt via het secretariaat (met deelnemers) en de wervingscommissie (met kandidaat-leiders en stafleden)
 • Beheert de GSuite-omgeving van CISV Nederland
 • Behandelt vragen van deelnemers en/of hun ouders indien de werkzaamheden van het secretariaat en/of de commissies overstijgt
 • Stelt jaarlijks een kalender op met de data van de activiteiten, de data waarop leden van het bestuur zaken moeten aanleveren, begrotingen moeten indienen, etc.
 • Bewaakt het bedankbeleid met de daarbij behorende uitvoering
 • Voert het beleid uit ten aanzien van de vereiste Verklaringen omtrent Gedrag
 • Is vanuit CISV Nederland de beheerder van de MyCISV-omgeving van CISV Nederland
 • Is eindverantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van het inschrijfsysteem, inclusief ledenadministratie

Functie-eisen

De secretaris dient te beschikken over:

 • Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV
 • Organisatievaardigheden
 • Oplossingsgericht
 • Digitaal vaardig in vooral de programma’s vanuit Google
 • Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden

Over het bestuur

Het dagelijks bestuur van CISV Nederland bestaat momenteel over zeven leden: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, nationaal vertegenwoordiger (internationale contacten), programma-coördinator en een communicatie-/PR-coördinator. Samen met de voorzitters van de acht commissies vormen zij het algemeen bestuur van de organisatie. We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën. De bestuursleden dragen actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar heen, zoals een informatiedag voor delegatieleiders en stafleden, kennismakingsweekenden voor deelnemers, en opendag van programma’s. Ook functioneren zij als ‘noodprocedure’ (of hulplijn) tijdens programma’s. Bestuursvergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden of weekenddagen, bij één van de leden thuis. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar.

Reageren

Deze functie start in overleg. Reageren via secretaris@cisv.nl. Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via bovenstaand e-mailadres of 06-11083358 (Marije Bos). De sollicitaties (motivatie en CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende bestuursleden.

Meer informatie over CISV Nederland vindt u op www.cisv.nl