VACATURE National Representative

CISV Nederland zoekt naar een nieuwe National Representative  voor haar bestuur. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en bestaat uit acht leden. De NAR is verantwoordelijk voor de het contact tussen CISV Nederland,  het hoofdkantoor CISV International, en de nationale CISV afdelingen binnen de EMEA regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). De functie van national representative betreft – net als alle andere functies binnen CISV Nederland – een onbetaalde functie.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De taak van ieder bestuurslid is om ervoor te zorgen dat de doelen van CISV Nederland gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie; de richtlijn is gemiddeld 4 uur per week (met pieken en dalen).

 

De national representative:

 • Is contactpersoon voor CISV Internationaal;
 • Bewaakt de internationale deadlines omtrent de programma’s, attendeert het bestuur en de commissies hierop;
 • Stemt namens CISV Nederland bij internationale moties;
 • Is op de hoogte van internationale ontwikkelingen en ondersteunt het bestuur en commissies hierbij;
 • Zoekt in EMEA-verband naar kansen en mogelijkheden voor CISV Nederland om trainingen te organiseren of te volgen, deel te nemen aan activiteiten of andere initiatieven. 

 

Functie-eisen

De National Representative dient te beschikken over:

 • Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV;
 • Basiskennis van CISV en haar programma’s;
 • Organisatievaardigheden;
 • Een proactieve houding;
 • Oplossingsgerichtheid;
 • Goed in staat deadlines te bewaken;
 • In staat een netwerk op te bouwen en te behouden;
 • Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal.

Over het bestuur

Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en bestaat uit acht leden. Het Dagelijks Bestuur van CISV Nederland bestaat momenteel uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, nationaal vertegenwoordiger (internationale contacten), programma-coördinator, riskmanager en een communicatie-/PR-coördinator. Samen met de voorzitters van de acht commissies en risk managers vormen zij het Algemeen Bestuur van de organisatie. We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën. 

De leden van het Dagelijks Bestuur dragen actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar heen, zoals een informatiedag voor delegatieleiders en stafleden, kennismakings-weekenden voor deelnemers, en open dagen van programma’s. Ook functioneren zij als ‘noodprocedure’ (of hulplijn) tijdens programma’s. Bestuursvergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden of in het weekend, digitaal of bij één van de leden thuis. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 3-4 jaar.

 

Over CISV

Over de hele wereld biedt CISV kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren. We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij de kinderen. We zijn een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie. 

CISV Nederland is één van de 66 ‘National Associations’ die internationale programma’s organiseren: zomer- of winterkampen waar delegaties van leeftijdsgenoten (vanaf 11 jaar) vanuit verschillende landen onder begeleiding een aantal weken met elkaar doorbrengen. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers af naar programma’s over de hele wereld om de kracht van diversiteit te ervaren. De deelnemers leren over thema’s als diversiteit, conflicthantering, duurzaamheid en mensenrechten door zelf te ‘doen’. De kernwaarden van CISV zijn: vriendschap, enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking, iedereen telt mee.

 

Reageren

Deze functie start in overleg maar uiterlijk per 1 juni 2023. In overleg neemt de nieuwe NAR naast de huidige NAR al deel aan het EJBEAM weekend tijdens Pasen 2023. Reageren kan tot en met 29 januari via voorzitter@cisv.nl. Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via nar@cisv.nl. De sollicitaties (motivatie en CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende bestuursleden. Gesprekken vinden plaats in februari. Het overhandigen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt deel uit van de procedure.