Vacature National Representative (NR/Trustee)

National Representative (NR/Trustee)

CISV Nederland is op zoek naar een National Representative (NR). Als NR ben je de verbinding tussen CISV Nederland en CISV International. De NR

  • leidt al het (mail)contact tussen Nederland en Internationaal in goede banen
  • Maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en geeft daarmee samen vorm aan de strategie en het beleid van CISV Nederland
  • Is verantwoordelijk voor het stemmen op internationale moties namens Nederland
Geintereseerd? Deze functie start per augustus 2020. Reageren kan tot en met 30 juni via voorzitter@nl.cisv.org. Gesprekken vinden plaats in juli. Meer informatie over CISV Nederland vindt u op www.cisv.nl en in de onderstaande uitgebreide vacature.
 

Vacature NR/Trustee

Over de hele wereld biedt CISV kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren.
We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te
realiseren is door te beginnen bij de kinderen. We zijn een non-politieke en non-religieuze
maatschappelijke organisatie.

CISV Nederland is één van de 60 ‘National Associations’ die internationale programma’s
organiseren: zomer- of winterkampen waar delegaties van leeftijdsgenoten (vanaf 11 jaar)
vanuit verschillende landen onder begeleiding een aantal weken met elkaar doorbrengen.
Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers af naar programma’s over de hele
wereld om de kracht van diversiteit te ervaren. De deelnemers leren over thema’s als
diversiteit, conflicthantering, duurzaamheid en mensenrechten door zelf te ‘doen’. De
kernwaarden van CISV zijn: vriendschap, enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking,
iedereen telt mee.

Profielschets National Representative

CISV Nederland zoekt naar een nieuwe National Representative voor haar bestuur. Het
bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie
en bestaat uit acht leden. De national representative is verantwoordelijk voor de het
contact tussen CISV Nederland en het internationale kantoor van CISV. De functie van
national representative betreft – net als alle andere functies binnen CISV Nederland – een
onbetaalde functie.

Taken en verantwoordelijkheden

De taak van ieder bestuurslid is om ervoor te zorgen dat de doelen van CISV Nederland
gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie. Er staat geen vast aantal
uren voor het vervullen van deze functie; de richtlijn is gemiddeld 4 uur per week (met
pieken en dalen).

De national representative:
• Is contactpersoon voor CISV Internationaal;
• Bewaakt de internationale deadlines omtrent de programma’s, attendeert het
bestuur en de commissies hierop;
• Stemt namens CISV Nederland bij internationale moties;
• Ondersteunt het bestuur en commissies bij internationale onderwerpen

Functie-eisen

De national representative dient te beschikken over:
• Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV;
• Basiskennis van CISV en haar programma’s;
• Organisatievaardigheden;
• Een proactieve houding;
• Oplossingsgerichtheid;
• Goed in staat deadlines te bewaken;
• In staat een netwerk op te bouwen en te behouden;
• Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal

Over het bestuur

Het dagelijks bestuur van CISV Nederland bestaat momenteel acht leden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, nationaal vertegenwoordiger (internationale
contacten), programma-coördinator en twee communicatie-/PR-coördinatoren. Samen
met de voorzitters van de acht commissies vormen zij het algemeen bestuur van de
organisatie. We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de
vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën. De bestuursleden dragen
actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar
heen, zoals een informatiedag voor delegatieleiders en stafleden, kennismakingsweekenden voor deelnemers, en open dagen van programma’s. Ook functioneren zij als
‘noodprocedure’ (of hulplijn) tijdens programma’s. Bestuursvergaderingen vinden plaats
op doordeweekse avonden of weekenddagen, bij één van de leden thuis. Bestuursleden
worden aangesteld voor een periode van 4 jaar.

Reageren

Deze functie start per augustus 2020. Reageren kan tot en met 30 juni via
voorzitter@nl.cisv.org. Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via
bovenstaand e-mailadres of 06-53117847 (Anne Geertsema). De sollicitaties (motivatie en
CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende
bestuursleden. Gesprekken vinden plaats in juli. Meer informatie over CISV Nederland vindt u op www.cisv.nl.