VACATURE CISV Nederland – Risk Manager

Ben jij iemand die vooruit kijkt, overzicht kan houden en graag samenwerkt en adviseert vanuit een onafhankelijke positie? Wil jij bijdragen aan de veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers? Bekijk dan snel deze vacature!

CISV gaat uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij kinderen en het ervaren van culturele diversiteit. CISV is  een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie.

CISV Nederland is één van de 66 ‘National Associations’ die internationale programma’s organiseren. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers (11 – 18 jaar) af naar CISV-programma’s over de hele wereld.

 

Profielschets Risk Manager

Om onze educatieve doelstellingen waar te kunnen maken, streeft CISV naar een veilige, inclusieve omgeving voor deelnemers en leiding. Naast de 150 Nederlandse deelnemers die jaarlijks op pad gaan, organiseert CISV Nederland zelf ook vier internationale kampen in de zomer en één in de winter. Ook zijn er verschillende Nederlandse CISV-activiteiten door het jaar heen. Om scherp te blijven op diverse risicogebieden rondom de programma’s, worden de betrokken bestuursl- en commissieleden in elke National Association bijgestaan door Risk Managers.

Momenteel zoekt CISV Nederland twee Risk Managers die het werk van onze huidige Risk Manager gaan voortzetten. De taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over een National Risk Manager en een Chapter Risk Manager. De twee Risk Managers zullen nauw met elkaar samenwerken en het bestuur en de commissies van advies voorzien.

De functies van Risk Managers betreffen – net als alle functies binnen CISV Nederland – onbetaalde functies. Om alle ins en outs van Risk Management binnen CISV Nederland te leren kennen, neem je deel aan een meerdaagse internationale training. Wanneer de situatie het toelaat, zal deze training in een van de Europese CISV-landen zijn, met andere Europese Risk Managers. Om te kunnen groeien in de rol, hopen we op je te kunnen rekenen voor een periode van (minimaal) 3 jaar. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie. Richtlijn is gemiddeld 4 uur per week, met pieken in de opmaat naar de programma’s.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De Risk Managers

  • Zijn op de hoogte van de laatste internationale CISV-regels en richtlijnen m.b.t. de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers;
  • Definiëren risicogebieden en initiëren maatregelen om risico’s terug te dringen;
  • Winnen waar nodig kennis in van experts om over de diverse aspecten van Risk Management een zo compleet mogelijk advies tot stand te brengen;
  • Hebben over activiteiten en inzichten m.b.t. Risk Management in eerste instantie contact met de voorzitter van CISV Nederland;
  • Sluiten aan bij bestuursvergaderingen waar Risk Management op de agenda staat;
  • Zijn aanwezig bij vergaderingen met de bestuursleden en commissievoorzitters (het Algemeen Bestuur).

Daarbij vertegenwoordigt de National Risk Manager CISV Nederland – op het gebied van het Risk Management – naar de internationale organisatie. Deze Risk Manager heeft contact met de Risk Managers van andere National Associations en spart met en legt verantwoording af aan de regionale en internationale Risk Managers van CISV. De Nationale Risk Manager bewaakt het overzicht van incidenten tijdens de internationale programma’s (en/of tijdens diens voorbereidingen) en stelt aanpassingen voor waar nodig.

 

Reageren?

Deze functie start per voorkeur per 15 februari 2022. Reageren kan tot en met 15 januari 2022 via voorzitter@cisv.nl. De sollicitaties (een motivatie en CV) worden behandeld door een commissie bestaande uit de voorzitter, een tweede bestuurslid en twee commissievoorzitters. Gesprekken vinden plaats in januari. Neem bij vragen of interesse contact op met Anne Geertsema, voorzitter@cisv.nl.