Gesloten – Vacature Bestuurslid CISV Nederland – Penningmeester

VACATURE Bestuurslid CISV Nederland –

Penningmeester

Over de hele wereld biedt CISV kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren. We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij de kinderen. We zijn een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie.

CISV Nederland is één van de 65 ‘National Associations’ die internationale programma’s organiseren: zomer- of winterkampen waar delegaties van leeftijdsgenoten (vanaf 11 jaar) vanuit verschillende landen onder begeleiding een aantal weken met elkaar doorbrengen. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers af naar programma’s over de hele wereld om de kracht van diversiteit te ervaren. De deelnemers leren over thema’s als diversiteit, conflicthantering, duurzaamheid en mensenrechten door zelf te ‘doen’. De kernwaarden van CISV zijn: vriendschap, enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking, iedereen telt mee.

 

Profielschets Penningmeester

CISV Nederland zoekt naar een penningmeester voor haar bestuur. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en bestaat uit zeven leden. De functie van penningmeester betreft – net als alle andere functies binnen CISV Nederland – een onbetaalde functie. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie; richtlijn is gemiddeld 4 uur per week (met pieken en dalen).

 

Taken en verantwoordelijkheden

De penningmeester is ervoor verantwoordelijk dat CISV Nederland financieel gezond blijft. Daarnaast is het de taak van ieder bestuurslid om ervoor te zorgen dat de doelen van CISV Nederland gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie.

 

Tot de specifieke verantwoordelijkheden van de penningmeester behoren:

 • jaarlijkse opstellen van de jaarafrekening en het budget voor het volgende jaar;
 • goedkeuren van de budgetten van de verschillende programma’s en beantwoorden van vragen van de penningmeesters van deze programma’s;
 • doen van betalingen, bijvoorbeeld richting leveranciers, de internationale organisatie van CISV en penningmeesters van de diverse commissies;
 • het innen en administreren van programmagelden;
 • aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot financiële vragen;
 • onderhouden van het contact met de externe leverancier van het ledenregistratiesysteem;
 • coördinatie met betrekking tot sponsoren en donateurs.

 

Functie-eisen:

 • Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV;
 • Ervaring met het maken van een financiële afrekening en begroting;
 • Ervaring met het bijhouden van een financiële administratie;
 • Goede kennis van het werken met spreadsheets;
 • Zeer zorgvuldig en nauwkeurig in de omgang met financiën;
 • In staat met verschillende doelgroepen (ouders, leiders, commissieleden) te communiceren.

 

Over het bestuur

Het dagelijks bestuur van CISV Nederland bestaat momenteel uit zeven leden: een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, nationaal vertegenwoordiger (internationale contacten), programma-coördinator en een communicatie-/PR-coördinator. Samen met de voorzitters van de acht commissies vormen zij het algemeen bestuur van de organisatie. We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën. 

 

De bestuursleden dragen actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar heen, zoals een informatiedag voor delegatieleiders en stafleden, kennismakings-weekenden voor deelnemers en open dagen van programma’s. Ook functioneren zij als ‘noodprocedure’ (of hulplijn) tijdens programma’s. Bestuursvergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden en soms op weekenddagen bij één van de leden thuis of digitaal. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van minimaal 3 en maximaal 4 jaar.

 

Reageren

Deze functie start per 15 september 2021. Reageren kan tot en met 15 augustus via penningmeester@cisv.nl. Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via bovenstaand e-mailadres. De sollicitaties (een korte motivatie en CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende bestuursleden. Gesprekken vinden plaats in juli en augustus.

 

Meer informatie over CISV Nederland vindt u op www.cisv.nl.