Seminar (17-18 jaar)

Dit intensieve programma wordt vormgegeven door de deelnemers zelf.

Zij bepalen zelf hun agenda en stellen uitdagende onderwerpen aan de orde. De deelnemers vormen hun mening over individuele, internationale en multiculturele zaken, waarbij een positieve en oplossingsgerichte benadering van meningsverschillen en conflicten de meeste aandacht krijgen. Het Seminar stimuleert de interesse in globale vraagstukken en een verantwoordelijkheidsgevoel voor het vreedzame voortbestaan van de wereld.

Via deze link kun je zien voor welke programma’s de inschrijvingen open staan en wat de status is. In de agenda zie je verder wanneer de inschrijvingen per programma open gaan. De inschrijvingen voor de Seminar programma’s openen eind september.