Nog geen 21 en toch zin om te leiden of te staffen? Vaak is er in overleg met CISV wel iets mogelijk.

Let op, CISV International heeft de regels rondom covid nog niet afgeschaft vanwege het zeer internationale aspect van de programma’s. Wij weten nog niet hoe dit zich gaat ontwikkelen met betrekking tot zomer 2023.