CISV International annuleert alle internationale zomeractiviteiten

Zojuist heeft CISV International het bericht gepubliceerd dat alle internationale activiteiten voor de zomer heeft geannuleerd. Vanuit CISV Nederland steunen we dit besluit.

Dit houdt in dat niet alleen de kampen die in Nederland worden georganiseerd niet doorgaan, maar ook dat de Nederlandse delegaties die voor het buitenland gepland stonden, niet in het buitenland terecht kunnen. Als CISV Nederland snappen we dat dit besluit een enorme impact heeft. Sommigen keken al jaren uit naar deelname aan een Village, of hebben feest gevierd toen ze dit jaar JC mochten worden.

Bij de besluitvorming van CISV staat de veiligheid van onze deelnemers altijd voorop. Met dat als uitgangspunt is de redenering daarom als volgt geweest:

  1. Een paar weken wachten geeft naar verwachting geen extra duidelijkheid. Hierdoor kan er niet over een paar weken een beter geïnformeerd (wereldwijd) besluit worden genomen.
  2. De kans is aanzienlijk dat de schoolvakanties gaan schuiven, waardoor deelnemers, leiders en staff minder beschikbaar worden of zelfs last minute moeten afzeggen.
  3. Wanneer delegaties niet vol zijn of er een verandering komt in beschikbaarheid van leiding en staf, dan heeft dit grote impact op de kwaliteit van de programma’s.
  4. Die kwaliteit staat al onder druk, doordat het wereldwijd lastig is om CISV-leiding en staf op tijd en voldoende getraind te krijgen
    1. Zo heeft CISV Nederland haar eerste trainingsweekend ook moeten afzeggen
    2. En is het de vraag of het tweede weekend wat gepland staat voor mei door kan gaan

Dit verregaande besluit creëert nu duidelijkheid voor iedereen. Hierdoor kan CISV Nederland als stichting de aandacht richten op wat er wél mogelijk is en hoe dit kan worden opgevangen, onder andere op financiële wijze. Zo zal CISV Nederland op termijn onderzoeken of er extra activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Wij verwachten dat er veel vragen zijn. Vragen die gaan over gemaakte kosten, het terugkrijgen van deelnemersgeld, of je volgend jaar dan – ook al heb je een andere leeftijd – weer mag deelnemen aan hetzelfde programma, en zo nog veel meer.

Helaas hebben wij als CISV Nederland op dit moment nog niet alle antwoorden. Het is voor het eerst in de CISV-historie dat wereldwijd de activiteiten niet doorgaan. Daarom verzoek we jullie om zo min mogelijk te bellen, maar om vooral te mailen met vragen. Dit kan naar het e-mailadres: zomer2020@nl.cisv.org. Wekelijks zullen wij deze vragen meenemen in de communicatie op de woensdagen. Daarnaast zullen de FAQ’s regelmatig aangevuld worden. Deze vragen vind je bij FAQ.

Update 3 Coronavirus – 19 maart 2020

, , , ,

N.a.v. de laatste ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben we drie veelgestelde vragen toegevoegd.

Moet ik gewoon doorgaan met het boeken van een ticket?

CISV Internationaal staat het normaal gesproken toe dat programma’s kosteloos geannuleerd worden tot 1 maart. Daarom maken wij onze delegaties pas daarna bekend. De drempel voor landen om daarna af te zeggen of de data van de kampen te veranderen is na deze datum veel hoger. Hierdoor komt dit in de praktijk nagenoeg niet voor. Gisteren (18 maart) heeft CISV Internationaal besloten om in dit uitzonderlijke Corona-jaar de deadline voor kosteloos annuleren of wijzigen te verschuiven naar 15 april.

Daardoor is op dit moment onzekerheid ontstaan over het doorgaan van de kampen. Wij raden daarom iedereen met klem aan te stoppen met het boeken van tickets en het aangaan van betalingsverplichtingen. De komende dagen / weken zal veel duidelijk worden over het doorgaan van de zomerprogramma’s. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over wat dit betekent voor de specifieke locaties laten wij dit uiteraard weten. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws of kijk op de internationale pagina over COVID-19.

Ik heb al een ticket besteld: krijg ik mijn geld terug via de internationale CISV verzekering?

Op dit moment zijn er nog geen officiële annuleringen gekomen van kampen waar we Nederlandse deelnemers naartoe zouden zenden. Dat betekent dus dat de kampen officieel gewoon doorgaan. Geld terugvragen ivm annulering is nu dus nog niet aan de orde.

Ook in het mogelijke geval van annulering is het verstandig om niet zomaar zelf tickets te cancellen. Wij raden hoe dan ook aan om de tips te volgen die staan in dit document (zie bijlage).

De situatie verandert van dag tot dag, ook voor ons. Normaal gesproken dekt de internationale CISV-verzekering annuleringen van kampen en daaraan verbonden tickets. We hebben alleen te maken met een gekke situatie. In het geval kampen daadwerkelijk geannuleerd gaan worden zoeken wij mee uit over hoe we de financiële impact voor iedereen zo beperkt mogelijk kunnen houden. Vanwege de schaal is er een kans dat de gemaakte kosten onder een uitzonderingsclausule gaan vallen en niet vergoed zullen worden. Voor nu raden we dus met klem aan – in tegenstelling tot wat we eerder hebben gecommuniceerd – om niet te boeken. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over wat dit betekent voor specifieke deelnemers laten wij dit uiteraard weten.

Is het wel veilig voor mijn kind om deel te nemen deze zomer?

Ieder land heeft getrainde Risk Managers. Het is niet voor niets dat CISV internationaal haar deadline voor het annuleren naar achteren heeft geschoven. Dit stelt alle CISV landen in staat om opnieuw  te bekijken of zij de kwaliteitseisen die wij stellen aan onze programma’s nog kunnen waarmaken. Net zoals op andere momenten vertrouwen wij onze internationale CISV-collega’s. Dit houdt in dat de mensen ter plaatse de beste inschatting kunnen maken van of het wel of niet verstandig is om een activiteit door te laten gaan. Zo zullen wij vanuit CISV Nederland binnenkort ook deze afweging opnieuw maken: zowel voor het organiseren van onze activiteiten als het uitsturen van deelnemers.

Update 2 Coronavirus – Impact op activiteiten CISV Nederland – 15 maart

, , , ,

De situatie rondom Coronavirus wordt continu gemonitord door zowel de internationale riskmanagers als onze lokale riskmanager. Alle riskmanagers binnen CISV zijn door CISV International uitgebreid getraind, ook voor dit soort situaties.

Voorbereidingsactiviteiten delegaties

Op dit moment gaan alle internationale programma’s waar we vanuit CISV Nederland deelnemers heen laten gaan door. Vanzelfsprekend kan deze situatie van dag tot dag veranderen en houden wij dit goed in de gaten. Vanuit CISV Nederland volgen wij het advies van de Rijksoverheid en het RIVM om onnodige sociale contact te mijden.

Tips: Met een beetje creativiteit kan er toch begonnen worden met het leren kennen van elkaar op afstand. Zo kunnen er natuurlijk wel appgroepen opgezet worden, belrondjes gedaan worden en foto’s worden gedeeld van hoe iedereen met deze situatie omgaat.

Training leiders en staf

Eind maart staat het eerste trainingsweekend gepland voor leiders en staf. We hebben besloten deze uit te stellen. Bekijk de pagina van het evenement zelf voor meer informatie.

Tips: houd waar mogelijk rekeing met deelname aan het andere LTW – deze staat gepland van 17 tot 19 april. Rond 20 maart zal er ook vanuit CISV Internationaal een e-learning beschikbaar komen.

Status CISV activiteiten:

Nationaal (voorjaar): Helaas hebben we  besloten dat het op dit moment niet haalbaar is om de Familiedag op 5 april door te laten gaan. Wij gaan er alles aan doen om dit evenement alsnog doorgant te laten vinden. Op dit moment zij we daarvoor op zoek naar een geschikt moment in mei / juni. Houdt deze pagina en onze nieuwsbrief in de gaten voor verdere updates.

Internationaal (zomer): De verwachting is dat het virus, net als een verkoudheidsvirus, zal afzwakken richting de zomer. Hierdoor zijn er geen waarschuwingen afgegeven of wijzigingen gedaan voor de programma’s die door CISV in Europa worden georganiseerd. Op dit moment is er wereldwijd één CISV kamp afgezegd: namelijk in China. Daar heeft de lokale CISV organisatie als gevolg van het Corona Virus niet de capaciteit om het kamp goed genoeg voor te bereiden.

Update: Door de mate waarmee het virus nu wereldwijde impact heeft op de dagelijkse gang van zaken, zijn verdere afzegging niet uitgesloten. Uiteraard doen we er alles aan om dit te voorkomen en berichten we iedereen zodra dit het geval mocht zijn.

Bij een eventuele annuerling van kampen geldt voor de programmakosten de algemene voorwaarden van CISV Nederland. Dit houdt in dat er bij annulering van een kamp restitutie van de programmakosten plaats zal vinden, met aftrek van de reeds door CISV gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld kan kosten van het kennismakingweekend, etc.

Advies vanuit CISV Nederland op boeken tickets

Vanuit CISV Internationaal is er alleen voor de activiteiten in Singapore en Hong Kong gecommuniceerd om vertraagd te boeken. Dat wil zeggen dat wordt gevraagd aan deelnemers naar die landen om niet voor 1 april een ticket te boeken: boeken voor die tijd levert uitsluitsel op van de annuleringsverzekering.

Update: Hoewel dit nog steeds het officiele beleid is vanuit CISV Internationaal, zien we vanuit CISV Nederland dat verzekeringsinstanties strenger worden met uitkeren en zich vaker beroepen op overmacht. Hierdoor advsieren wij iedereen die nog niet geboekt heeft voor deelname in de zomer 2020 om waar mogelijk het boeken te vertragen. Zodra er updates volgen vanuit CISV Internationaal met betrekking op de verzekeringen, melden wij ons. Wij verwachten dit binnen twee weken.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met riskmanager@cisv.nl of pr@cisv.nl.

Update 1 Coronavirus – CISV Riskmanagement en het virus – 6 maart

, , , ,

Vanzelfsprekend vragen sommige betrokkenen bij CISV zich af hoe CISV rekening houdt met het Coronavirus. Gelukkig hechten wij binnen CISV een groot belang aan risico-management. Daardoor wordt de situatie rondom Coronavirus continu gemonitord door zowel de internationale riskmanager als de lokale riskmanagers. Alle riskmanagers binnen CISV zijn door CISV International uitgebreid getraind, ook voor dit soort situaties. Coronavirus

De kampen gaan gewoon door

Op dit moment is er wereldwijk één CISV kamp afgezegd: namelijk in China. Daar heeft de lokale CISV organisatie als gevolg van het Corona Virus niet de capaciteit om het kamp goed genoeg voor te bereiden.

Voor alle overige CISV programma’s die in 2020 worden georganiseerd is het namelijk nu de verwachting dat deze geen hinder ondervinden van het Coronavirus en daarom veilig georganiseerd kunnen worden. Mocht dit toch nog veranderen om wat voor reden dan ook, dan geldt dat na 1 maart de gemaakte kosten voor het boeken van een vlucht door de reisverzekering van CISV worden gedekt. Voor de programmakosten gelden dan de algemene voorwaarden van CISV Nederland. Dit houdt in dat er bij annulering van een kamp restitutie van de programmakosten plaats zal vinden, met aftrek van de reeds door CISV gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld kan kosten van het kennismakingweekend, etc.

Let op: Impact op boeken tickets en reisverzekering programma’s zomer 2020

De verwachting is dat het virus, net als een verkoudheidsvirus, zal afzwakken richting de zomer. Hierdoor zijn er geen waarschuwingen afgegeven of wijzigingen gedaan voor de programma’s die door CISV in Europa worden georganiseerd. Voor de CISV programma’s in Singapore en Hong Kong is dat anders. Daar geldt op dit moment een dringend verzoek om vertraagd te boeken. Dat wil zeggen dat wordt gevraagd aan deelnemers naar die landen om niet voor 1 april een ticket te boeken: indien dit wel gebeurt en het kamp wordt afgezegd dan zal de annuleringsverzekering van CISV niet uitkeren.

Gelukkig heeft CISV Nederland (dit jaar) geen deelnemers gepland staan voor activiteiten in één van deze drie genoemde landen. Het raakt ons dus (vooralsnog) niet.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met riskmanager@nl.cisv.org of pr@nl.cisv.org.