CISV Nederland zoekt nieuw Bestuurslid

, ,

VACATURE Bestuurslid CISV Nederland

 

Over de hele wereld biedt CISV kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren. We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij de kinderen. We zijn een non-politieke en non-religieuze maatschappelijke organisatie. CISV Nederland is één van de 70 ’national associations’ die internationale programma’s organiseren: zomer- of winterkampen waar delegaties van leeftijdsgenoten (vanaf 11 jaar) vanuit verschillende landen onder begeleiding een aantal weken met elkaar doorbrengen. Jaarlijks reizen ongeveer 150 Nederlandse deelnemers af naar programma’s over de hele wereld om de kracht van diversiteit te ervaren. De deelnemers leren over thema’s als diversiteit, conflicthantering, duurzaamheid en mensenrechten door zelf te ‘doen’. De kernwaarden van CISV zijn: vriendschap, enthousiasme, betrokkenheid, samenwerking, iedereen telt mee.

Profielschets bestuurslid

Het Dagelijks Bestuur van CISV Nederland zoekt per direct een nieuw bestuurslid. Met dit extra bestuurslid wordt het bestuur uitgebreid van zeven naar acht leden. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie. Het nieuwe bestuurslid zal diverse taken oppakken die bijdragen aan verdere professionalisering van de stichting. Kennis van CISV en de manier waarop CISV Nederland functioneert is dan ook een vereiste. Het nieuwe bestuurslid moet zich thuis voelen bij de kernwaarden van CISV, affiniteit hebben met het doel van de organisatie, een hands-on mentaliteit hebben, en willen bijdragen op zowel strategisch als uitvoerend niveau. Deze functie betreft – net als alle andere functies binnen CISV Nederland – een onbetaalde functie.

Taken en verantwoordelijkheden

De taak van het bestuurslid is om ervoor te zorgen dat de doelen van CISV Nederland gerealiseerd worden in het dagelijks werk van de organisatie. Er staat geen vast aantal uren voor het vervullen van deze functie; richtlijn is gemiddeld 4 uur per week (met pieken en dalen).

Het bestuurslid:
• is (samen met de andere bestuursleden) verantwoordelijk voor het goed
functioneren van CISV Nederland;
• geeft leiding aan de operationele activiteiten binnen het eigen (nog nader te
bepalen) aandachtsgebied;
• functioneert als contactpersoon en brug tussen commissie(s) en bestuur.

Functie-eisen

Het bestuurslid dient te beschikken over:
• Enthousiasme voor en affiniteit met het doel en de waarden van CISV;
• Uitgebreide kennis van CISV en haar programma’s;
• Concrete ervaring (in leidende rol) met de programma’s en/of het commissiewerk binnen CISV Nederland;
• Strategisch inzicht;
• Organisatievaardigheden;
• Hands-on mentaliteit, bereid om de handen uit de mouwen te steken;
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

Over het bestuur

Het dagelijks bestuur van CISV Nederland bestaat momenteel uit zeven leden: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, nationaal vertegenwoordiger (internationale contacten), programma-coördinator en communicatie-/PR-coördinator. Samen met de voorzitters van de acht commissies vormen zij het algemeen bestuur van de organisatie.
We streven naar een evenwichtige verdeling van mannen/vrouwen en de vertegenwoordiging van verschillende  leeftijdscategorieën. De bestuursleden dragen actief bij aan de doelen van de organisatie en nemen deel aan activiteiten door het jaar heen, zoals een informatiedag voor delegatieleiders en stafleden, kennismakings-weekenden voor deelnemers, en open dagen van programma’s. Ook functioneren zij als ‘noodprocedure’ (of hulplijn) tijdens programma’s. Bestuursvergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden of weekenddagen, bij één van de leden thuis. Bestuursleden worden aangesteld
voor een periode van 4 jaar.

Reageren

Het bestuurslid start zo snel mogelijk, liefst inclusief deelname aan het beleidsweekend van het Dagelijks Bestuur in het weekend van 15 – 17 november. Reageren kan tot en met 27 oktober 2019 via voorzitter@nl.cisv.org. Neem bij vragen of interesse vrijblijvend contact op via bovenstaand e-mailadres of 06-53117847 (Anne Geertsema). De sollicitaties (motivatie en CV) worden behandeld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee zittende bestuursleden. Gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats. Meer informatie over CISV Nederland vind je op www.cisv.nl.